MDРУEN

Lista organelor publice cu care avem semnate acorduri de parteneriat

 
Acordurile de Colaborare între Universitatea de Studii Europene din Moldova şi instituţiile din Republică:
 
N/O
Instituţia
Data semnării
Durata
1
  Tribunalul municipiului Chişinău
28.03.2003
28.03.2008
2
  Departamentul Instituţiilor Penitenciare al Ministerului Justiţiei R.M.
01.08.2004
01.08.2009
3
  Institutul republican de Expertiză judiciară şi Criminalistică de pe lângă Ministerul Justiţiei a R.M.
01.12.2004
01.12.2009
4
  Judecătoria economică de circumscripţie
01.03.2004
01.03.2009
5
  Biroul Avocaţilor din Republica Moldova
24.06.2005
05.06.2010
6
  Curtea Supremă de Justiţie a Republicii Moldova
29.08.2005
29.08.2010
7
  Curtea Constituţională a Republicii Moldova
19.09.2005
19.09.2010
8
  Judecătoria Militară a Republicii Moldova
06.09.2005
06.09.2010
9
  Procuratura Generală a Republicii Moldova
28.01.2006
28.01.2011
10
  Primăria municipiului Chişinău
18.05.2006
18.05.2011
11
  Institutul de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
10.11.2006
10.11.2011
12
  Universitatea de Stat din Moldova, funcţionarea parcării auto 
01.10.2007
fără termen
13
  Universitatea de Stat din Moldova, folosirea blocului
01.11.2007
fără termen
14
  Biblioteca Facultăţii de Drept a Universitarii de Stat din Moldova
28.02.2008
28.02.2013
15
  Curtea de Apel al Republicii Moldova
21.03.2008
21.03.2013
16
  Ministerul Afacerilor Interne
11.07.2008
19.07.2013
11.07.2013
19.07.2018
17
  Universitatea de Stat din Tiraspol
01.09.2008
01.09.2009
18
  Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţeanu”
04.09.2008
04.09.2013
19
  Universitatea Agrară de Stat din Moldova
25.08.2009
25.08.2014
20
  Colegiul financiar-bancar
01.09.2009
01.09.2014
21
  Centrul pentru drepturile omului
10.09.2010
10.09.2015
22
  Ministerul Apărării al Republicii Moldova
14.06.2011
14.06.2016
23
  Serviciul Vamal al Republicii Moldova
20.06.2011
20.06.2016
24
  Centru pentru combaterea crimelor economice si corupţiei al Republicii Moldova
28.06.2011
28.06.2016
25
  Judecătoria Centru, municipiul Chişinău
07.09.2011
07.09.2016
26
  Agenţia Informaţională de Stat MoldPres
20.09.2011
20.09.2016
27
  IDEC-MOLDOVA/Centrul Internaţional Antidrog
15.05.2012
15.05.2017
28
  Consiliul Superior al Magistraturii
20.07.2012
20.07.2017
29
  Cetăţeanul Creţu Sergiu Alexandru
25.09.2012
25.09.2015
30
  Uniunea Avocaţilor din Republica Moldova
01.10.2012
01.10.2017
31
  Şcoala din satul Corjova, raionul Criuleni
07.10.2012
07.10.2016
32
  Comisia Naţională de Integrare
07.02.2013
07.02.2018
33
  Universitatea Academiei de ştiinţe, facultatea Ştiinţe Umanistice
02.09.2010
02.09.2013
34
  Universitatea Agrară de Stat din Moldova
17.04.2013
17.04.2018
35
  Universitatea de Stat din Tiraspol (cămin)
03.09.2012
31.12.2014
36
  Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată
29.01.2015
29.01.2019
37
  Centrul Naţional Anticorupţie
30.01.2015
30.01.2020
38
  Centrul Cultural Vatra
15.05.2015
15.05.2016
39
ÎCS Pedersen & Partners SRL
10.12.2018
10.12.2023