MDРУEN

Prezentarea cadrelor didactice FLM

 
Poza
Nume Prenume
Date generale
Disciplina de predare
 
Decan Interimar
 
Doctor în fililogie
 
Doctor conferențiar
Aspecte funcționale ale limbii
Șef catedră Traducere, Interpretare și Terminologie
 
Doctor în filologie
 
Conferențiar Universitar
 
Redactarea stilistică a textului tradus în LM
 
șef catedră
Limbi Romanice, Limbi Germanice
 
Doctor în pedagogie
 
Conferențiar Universitar
Limba franceză
Doctor în pedagogie
 
Conferențiar Universitar
 
 
Limba franceză
 
Doctor în filologie
 
Conferențiar Universitar
 
Limba franceză
 
 
Doctor în filologie
 
Lector Universitar
Limba franceză
Magistru în științe europene
 
Lector Universitar
Limba engleză
 
Magistru în științe umanistice
 
Lector Universitar
Interculturalitate: istoria și cultura țărilor anglofone
Licențiată în filologie
 
Lector Universitar
Limba spaniolă
Magistru în relații internaționale
 
Lector Universitar
Limba engleză
Magistru în drept
 
Lector Universitar
Tehnica operaţiunilor de turism
 
Magistru în științe umanistice
 
Lector Universitar
Limba engleză / Limba franceză
 
 
Magistru în științe ale educației
 
Lector Universitar
Limba germană