MDРУEN

Prezentarea cadrelor didactice FJȘC

Poza
Nume Prenume  
Date generale
Disciplina de predare 
 Prodecan al Facultății de Jurnalism și Științe ale Comunicării
Lector Universitar
Doctorandă USM
Magistru în comunicare publică 
 
10 ani de activitate în cadrul FJȘC
Introducere în științele comunicării
 
Imagologie 
Șef de catedră
 
Doctor în istorie
 
Conferenţiar Universitar
 
Coordonatoare   a Proiectului internațional Crossmedia și jurnalismul de calitate
Istoria culturii și civilizației europene
                                       Tehnici de comunicare persuasivă
 
Doctor în sociologie
 
Conferenţiar Universitar 
Sociologia comunicării
                                        Relații publice în contextual internațional 
Magistru în științe ale comunicării
 
Lector Universitar
Legislația mass-media
                                      Jurnalism de investigație
Magistru în jurnalism
 
Lector Universitar 
 
Redactor- prezentator Accent TV
Jurnalism TV
                                          Introducere în studiul jurnalismului
Magistru în drept
 
Lector Universitar
 
Redactor-șef al publicației „Reporter USEM”
 
30 de ani de jurnalism în televiziune și presa scrisă
Presa scrisă
 
Genurile publicistico- literare
Magistru în comunicare 
 
Lector Universitar
 
Este unul din specialiștii aprobați în domeniul Retoricii, Artei vorbirii și Comunicării., membru al Uniunii Teatrale din Moldova
Retorica și corectitudinea exprimări
 
Magistru în jurnalism
Lector Universitar 
Campanii promoționale
Doctorandă
 
Lector universitar
Tehnologii informaționale de comunicare
                                      Jurnalism online 
 
Magistru în jurnalistică
 
Lector Universitar 
Comunicarea instituțională