MDРУEN

Prezentarea cadrelor didactice FȘE

Poza
Nume Prenume
Date generale
Disciplina de predare
 
Catedra Finanţe şi Contabilitate
 
Șef de catedră
 
Doctor în economie
 
Conferențiar Interimar
Bazele funcționării pieței de capital
Doctor în ştiinţe economice
 
Conferenţiar Universitar
Gestiunea riscurilor financiare
Doctor în ştiinţe economice
 
Conferenţiar Universitar
 
 
Doctor în ştiinţe economice
 
Conferenţiar Universitar
Fiscalitate
 
Contabilitatea financiară
Doctor în ştiinţe economice
 
Doctor în ştiinţe economice
Finanțe
Prețuri și tarife
Magistru în ştiinţe economice
 
Doctorandă
 
Lector Universitar
Bazele contabilității
 
Contabilitatea impozitelor
Magistru în ştiinţe economice
 
Lector Universitar
Bazele funcționării piețelor de capital
Magistru în ştiinţe economice
 
Doctorandă
 
Lector Universitar
Audit intern
 
Monedă și credit
Magistru în ştiinţe economice
 
Lector universitar
Bazele activității bancare
 
Catedra Economie şi Turism
 
Șef de catedră
 
Doctor în ştiinţe economice
 
Conferențiar Cercetător
Marketing
 
Logistica
Doctor habilitat în filologie
 
Profesor Universitar
Etica profesională
 
Corespondența economică
Doctor în ştiinţe economice
 
Conferenţiar Universitar
 
Decan interimar
Management
 
Managementul calității totale
Doctor în ştiinţe economice
 
Profesor Interimar
Statistica
 
Econometrie
Doctor în ştiinţe tehnice
 
Lector superior
Integrarea Europeană
Doctor în ştiinţe economice
 
Lector Universitar
Managementul resurselor umane
Lector Universitar
Turism rural, ecoturism și agroturism
Doctor în ştiinţe economice
 
Conferenţiar Universitar
Marketing internațional
 
Economia întreprinderii
Doctorand
 
Lector Universitar
Matematica economică
Doctorand
 
Lector Universitar
Geografia economică
Doctorandă
 
Lector Universitar
Informatica economică