MDРУEN

Admiterea la studiile superioare de doctorat la USEM

 
 
 
Programul de desfășurare a concursului de admitere la studii superioare de doctorat în cadrul USEM (anul de studii 2019-2020)
 
Activitatea
Perioada
Înscrierea candidaților
16 septembrie – 04 octombrie
Testul de cunoaștere a unei limbi străine
7 octombrie
Testul privind utilizarea programelor Microsoft Office și Internet Explore
9 octombrie
Susținerea proiectului științific
11 octombrie
Susținerea examenului la disciplina de specialitate
16 octombrie
Afișarea rezultatelor
21 octombrie
Semnarea contractelor  de studii și achitarea taxei de studii
21 – 31 octombrie
Înmatricularea candidaților admiși
1 noiembrie 2019
 
*Informații detaliate privind locul și ora desfășurării probelor de admitere vor fi oferite ulterior