MDРУEN

Admiterea la Ciclul I

 
Admiterea pentru anul de studii 2019 - 2020 a început pe 8 iulie 2019, și a durat până la 30 august 2019.
 
Candidații au dreptul să se înscrie la concursul de admitere în ciclul I – studii superioare de licență concomitent la mai multe specialități din diverse domenii de formare profesională, la una sau mai multe instituții de învățământ superior, dar pot fi înmatriculați la o singură specialitate în cadrul unei singure instituții de învățământ superior, din cele pentru care au optat. 
 
 
Candidatul declarat admis la mai multe instituții de învățământ superior, optează pentru specialitatea aleasă, prin depunerea în original a actelor de studii la instituția de învățământ respectivă, în termenul de depunere, stabilit de aceasta în metodologia proprie de admitere.
 
Oferta de Studii
 1. Drept economic (civil)
 2. Drept penal
 3. Drept internațional
 4. Drept constituțional și drept administrativ
Durata studiilor:
4 ani - Frecvența la zi
5 ani - Frecvență Redusă
 1. Finanțe și Bănci
 2. Contabilitate
 3. Turism (Servicii hoteliere, turism și agrement)
 4. Business și Administrare
Durata studiilor:
3 ani - Frecvența la zi
4 ani - Frecvență Redusă
 1. Limba și literatura engleză / franceză / germană  – Limba B (italiana, spaniolă, germană, franceză)
 2. Limba engleză / franceză / germană  – Limba B (italiana, spaniolă, germană, franceză)
Durata studiilor – 3 ani, doar la Zi
 1. Jurnalism (Jurnalism și procese mediatice)
 2. Științe ale comunicării (Comunicare și relații publice)
Durata studiilor:
3 ani - Frecvența la zi
4 ani - Frecvență Redusă
 1. Psihologie (studii doar la Zi)
 2. Asistență socială
Durata studiilor:
3 ani - Frecvența la zi
4 ani - Frecvență Redusă
 
Relații internaționale
Durata studiilor:
3 ani - Frecvența la zi
4 ani - Frecvență Redusă
 
Documentele necesare pentru înscriere la admitere sunt:
Pe scurt:
 1. Actul de studii, în original, cu anexa respectivă (copii – 2 exemplare) (diploma de Liceu, Colegiu sau Universitate);
 2. Copia buletinului de identitate (2 exemplare);
 3. 4 fotografii 3x4 cm (color, semnate pe verso); 
 4. Livretul militar (pentru băieți);
 5. Cererea de înscriere la concursul de admitere (se va completa în cadrul USEM);
 6. Chitanţa de plată a taxei de înscriere (se achită pe loc).
 
! Candidații pot opta, după înmatriculare, pentru o altă limbă de instruire de cât cea din instituția preuniversitară pe care au absolvit-o.
! Cetățenii străini și alolingvii care optează pentru programe de studii cu predare în limba română au obligația să facă dovada cunoașterii limbii române. 
 
Studiile se efectuează cu taxă, în bază de contract. Taxa poate fi achitată în rate. ​
Taxele de studii pentru anul de studii 2019 - 2020 pot fi accesate AICI.
 
 
FACUTATEA / SPECIALITATEA
CU FRECVENȚĂ
CU FRECVENȚĂ REDUSĂ
TAXA PENTRU
UN AN DE STUDIU
(lei)
 
Durata studiilor
 
TAXA PENTRU
UN AN DE STUDIU
(lei)
Durata
studiilor
 
1
Drept
8500
4 ani
4500
5 ani
2
Limbi Moderne
5500
3 ani
-
-
3
Jurnalism și
Științe ale Comunicării
Jurnalism
(jurnalism și procese mediatice)
5500
3 ani
3500
4 ani
Științe ale Comunicării
(Comunicare și relații publice)
5500
3 ani
3500
4 ani
4
Științe Economice
Finanțe și Bănci
7000
3 ani
4000
4 ani
Contabilitate
7000
3 ani
4000
4 ani
Turism
(servicii hoteliere, turism și agrement)
7000
3 ani
4000
4 ani
Business și Administrare
7000
3 ani
4000
4 ani
5
 
Psihologie și
Asistență Socială
Psihologie
5500
3 ani
-
-
Asistență Socială
5500
3 ani
3500
4 ani
6
Științe Politice și
Relații Internaționale
Relații Internaționale
5500
3 ani
3500
4 ani
 
 
Graficul de lucru a Comisiei de Admitere este următorul:
Luni - Vineri 800 - 1700
Pauza de masă 1300 - 1400

Etajul 1, în incinta bibliotecii universității. Numărul de contact: 022 509 149 și 022 509 122

Utilizator

Contacte

Anticamera USEM

+373 22 509 122
+373 22 509 127
info@usem.md

Anticamera Liceului
+373 22 509 131
liceul.european@yahoo.com

La ce Facultate ați dori să studiați?

Toate știrile

Știri

Adresați o întrebare