MDРУEN

Știri

news image 15....
news image AMÂNAT!! Lecție publică „ETICA PROFESIEI ȘI RESPONSABILITATEA CIVICĂ - DE LA OPORTUNITĂȚI LA RISCURI” - 16.03.2020
news image Masă rotundă cu tema: „Riscuri și oportunități în cadrul proceselor integraționiste a Republicii Moldova”
news image Conferința internațională - Promovarea valorilor social-economice în contextul integrării Europene
news image Notă informativă privitor la conferința științifico-practică de la 10.12.2019
news image Conferința practico-științifică interuniversitară a tinerilor cercetători: „Asigurarea independenței justiției în Republica Moldova: ...
news image Invitație la conferința internațională „Promovarea valorilor social-economice în contextul integrării Europene” (12-13....
news image ANACEC: Revista „VECTOR EUROPEAN” se include în lista publicațiilor științifice de tipul „C”
news image 30 de ani de justiție într-o carte - „Justiția constituțională”. Lansare de carte.
news image Lansare de carte - „Justiția constituțională: Analiză, studiu de caz, cercetare științifică”
news image Simpozionul Internaţional „Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană”, Ediția a IX-a
news image Conferința științifică studențească cu tema „Tendințe în perfecționarea reglamentărilor juridice de drept privat” - 11....
news image Video și Foto de la conferința „Realizarea dreptului constituțional de vot și dreptul de a fi ales”
news image Приглашение на конференции: «Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук» и «Дни студенческой науки»
news image Realizarea dreptului constituțional de vot și dreptul de a fi ales
news image „Integrarea europeană: aspecte economico-juridice” - Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică ediția IV
news image Conferința internațională a doctoranzilor - 04.05.2018 USEM
news image Evoluția constituționalismului în Republica Moldova - 27.04.2018
news image Conferința practico-științifică studențească - „Tendințe în perfecționarea reglementărilor juridice de drept privat” - 29....
news image Международная конференция - «Кооперация и предпринимательство: состояние, проблемы и перспективы», 20 декабря 2017 г.

Utilizator

Contacte

Anticamera USEM

+373 22 509 122
+373 22 509 127
info@usem.md

Anticamera Liceului
+373 22 509 131
liceul.european@yahoo.com

La ce Facultate ați dori să studiați?

Adresați o întrebare