Contacte

Anticamera USEM
+373 22 509 122
+373 22 509 148
info@usem.md

Facultatea de Drept
+373 22 509 137

Facultatea de Psihologie și Asistență Socială
+373 22 509 196

Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării
+373 22 509 193

Secția studii
+373 22 509 140

Contabilitatea
+373 22 509 143

Anticamera Liceului
+373 22 509 131
liceul.european@gmail.com

Linia fierbinte USEM (pentru reclamații sau sugestii)
+373 22 509 127

Țurcanu Alina

Facultate
Catedra

Funcția ocupată: Prodecan

Condiția încadrării: În state

Titlul Didactic: Asistent Universitar

Titlul Științific: Magistru în ştiinţe politice

Disciplina de predare:
Politologie
 
Experiența profesională
2013 - prezent - Lector universitar la Catedra Politica mondială și Relații Internaționale, prodecan Facultatea Științe politice și Relații Internaționale, Universitatea de Studii Europene din Moldova
2010-2013 - Metodist la decanatul Facultății Științe politice, Relații Internaționale și Administrative, Universitatea de Stat din Moldova
 
Educaţie şi formare
Participarea în cadrul programului de stagiu Georgia and Moldova: Experience of Builing Democratic State International Scientific Conference Tbilisi, 2016. Faculty of Social and Political Sciences, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University
2015 - prezent - Desfășurarea activității de mediator
2013 - 2017 – Şcoala Doctorală, Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău
2010 - 2012 - Masterandă, Analiză Politică, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Relaţii Internaţionale Ştiinţe Politice şi Administrative, specialitatea Politologie, Analiză Politică
2006 - 2010 - Licenţiată în Ştiinţe Politice, Management Politic, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Relaţii Internaţionale Ştiinţe Politice şi Administrative, specialitatea Politologie.
2009 - 2012 - Finanţe şi Bănci, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Ştiinţe Economice,  Specialitatea Finanţe şi Bănci
2010 - Diplomă pentru participarea la Conferinţa ştiinţifică studenţească cu creativitate şi inovaţie spre integrarea europeană
2009 - Diplomă pentru participarea la Conferinţa ştiinţifică studenţească cu creativitate şi inovaţie spre integrarea europeană
2008 - Diplomă pentru participarea în cadrul mesei rotunde „ RM- prezent şi perspective”
2008 - Diplomă pentru participarea la Conferinţa ştiinţifică studenţească la limba engleză. 
2008 - Diplomă pentru participarea la Conferinţa ştiinţifică studenţească cu genericul „ Tineretul de azi – viitorul de mîine”
 
Publicaţii
1. Article on Student Scientific Conference "Youth of today-the future of tomorrow"; 
2. Article in Scientific Annals of the State University of Moldova "Political Cultura of students into transition society. Case of RM ";
3. Article Interuniversity Conference of Education Research, guaranteeing superior performance "Political interest: analysis of mechanisms and modalities." 
4. Article in International Conference, Sibiu 24 to 26 May 2013, University "Lucian Blaga": "Crisis management policy in the context of relationship: power-opposition"; 
5. Article in Theory and practice of public administration in 2013, titled: "Political Crisis management in the context of democratic transformations in Moldova"; 
6. Article in the journal Academy of Sciences, The journal Science , Innovation, Culture and Art AKADEMOS ,2014, titled: "Crisis management policy in the context of democratic changes in the Republic of Moldova"; 
7. Article in the Scientific Annals of European Studies, nr. 2/2014, IV edition titled: " Political Crisis management - determinant factor of stability"; Article in the journal of the Conference with international participation Held on march 26-27, 2015 ”Stability, Growth and Prosperity – in the European Space”. Chisinau, ISSN 1857-1999, titled: Influence conditioning foreign policy on power-opposition relations ."
8. Article in International Conference Georgia și Moldova: Experiența de Formare a Statului Democratic 26 Februarie 2016 ISBN 978 – 9941 – 0 – 8985 - 5© TSU, 2016POLITICAL PARTIES AS AN EXPONENT OF POLITICAL CRISES IN TERMS OF GEOPOLITICAL ORIENTATIONS: THE REPUBLIC OF MOLDOVA