Contacte

Anticamera USEM
+373 22 509 122
info@usem.md

Anticamera Liceului
+373 22 509 131
liceul.european@gmail.com

Linia fierbinte USEM (pentru reclamații sau sugestii)
+373 22 509 127
info@usem.md

La ce Facultate ați dori să studiați?

Evenimente

Catedra „Drept Public” din cadrul Universității de Studii Europene din Moldova organizează Conferința științifică studențească interuniversitară națională cu participare internațională „Mecanisme naționale și internaționale de protecție a drepturilor omului în contextul promovării valorilor europene”, care va avea loc la data de 10 februarie 2023.

Prima întâlnire

01 Septembrie 2022

Vezi toate evenimentele

Adresați o întrebare

Căutare

Țurcanu Alina

Facultate
Catedra

Funcția ocupată: Prodecan

Condiția încadrării: În state

Titlul Didactic: Asistent Universitar

Titlul Științific: Magistru în ştiinţe politice

Disciplina de predare:
Politologie
 
Experiența profesională
2013 - prezent - Lector universitar la Catedra Politica mondială și Relații Internaționale, prodecan Facultatea Științe politice și Relații Internaționale, Universitatea de Studii Europene din Moldova
2010-2013 - Metodist la decanatul Facultății Științe politice, Relații Internaționale și Administrative, Universitatea de Stat din Moldova
 
Educaţie şi formare
Participarea în cadrul programului de stagiu Georgia and Moldova: Experience of Builing Democratic State International Scientific Conference Tbilisi, 2016. Faculty of Social and Political Sciences, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University
2015 - prezent - Desfășurarea activității de mediator
2013 - 2017 – Şcoala Doctorală, Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău
2010 - 2012 - Masterandă, Analiză Politică, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Relaţii Internaţionale Ştiinţe Politice şi Administrative, specialitatea Politologie, Analiză Politică
2006 - 2010 - Licenţiată în Ştiinţe Politice, Management Politic, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Relaţii Internaţionale Ştiinţe Politice şi Administrative, specialitatea Politologie.
2009 - 2012 - Finanţe şi Bănci, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Ştiinţe Economice,  Specialitatea Finanţe şi Bănci
2010 - Diplomă pentru participarea la Conferinţa ştiinţifică studenţească cu creativitate şi inovaţie spre integrarea europeană
2009 - Diplomă pentru participarea la Conferinţa ştiinţifică studenţească cu creativitate şi inovaţie spre integrarea europeană
2008 - Diplomă pentru participarea în cadrul mesei rotunde „ RM- prezent şi perspective”
2008 - Diplomă pentru participarea la Conferinţa ştiinţifică studenţească la limba engleză. 
2008 - Diplomă pentru participarea la Conferinţa ştiinţifică studenţească cu genericul „ Tineretul de azi – viitorul de mîine”
 
Publicaţii
1. Article on Student Scientific Conference "Youth of today-the future of tomorrow"; 
2. Article in Scientific Annals of the State University of Moldova "Political Cultura of students into transition society. Case of RM ";
3. Article Interuniversity Conference of Education Research, guaranteeing superior performance "Political interest: analysis of mechanisms and modalities." 
4. Article in International Conference, Sibiu 24 to 26 May 2013, University "Lucian Blaga": "Crisis management policy in the context of relationship: power-opposition"; 
5. Article in Theory and practice of public administration in 2013, titled: "Political Crisis management in the context of democratic transformations in Moldova"; 
6. Article in the journal Academy of Sciences, The journal Science , Innovation, Culture and Art AKADEMOS ,2014, titled: "Crisis management policy in the context of democratic changes in the Republic of Moldova"; 
7. Article in the Scientific Annals of European Studies, nr. 2/2014, IV edition titled: " Political Crisis management - determinant factor of stability"; Article in the journal of the Conference with international participation Held on march 26-27, 2015 ”Stability, Growth and Prosperity – in the European Space”. Chisinau, ISSN 1857-1999, titled: Influence conditioning foreign policy on power-opposition relations ."
8. Article in International Conference Georgia și Moldova: Experiența de Formare a Statului Democratic 26 Februarie 2016 ISBN 978 – 9941 – 0 – 8985 - 5© TSU, 2016POLITICAL PARTIES AS AN EXPONENT OF POLITICAL CRISES IN TERMS OF GEOPOLITICAL ORIENTATIONS: THE REPUBLIC OF MOLDOVA