Contacts

Anticamera USEM
+373 22 509 122
+373 22 509 148
info@usem.md

Facultatea de Drept
+373 22 509 137

Facultatea de Psihologie și Asistență Socială
+373 22 509 196

Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării
+373 22 509 193

Secția studii
+373 22 509 140

Contabilitatea
+373 22 509 143

Anticamera Liceului
+373 22 509 131
liceul.european@gmail.com

Linia fierbinte USEM (pentru reclamații sau sugestii)
+373 22 509 127

Davidescu Elena

Faculty
Department

Conditions of employment: cumulation

Didactic title: Conferenţiar Universitar

Scientific title: Doctor în pedagogie

List of publications

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ
Perioada 2007 - prezent - Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Facultatea Ştiinţe ale Educaţiei, Catedra Ştiinţe ale Educaţiei
Activităţi si responsabilităţi principale îndeplinite - Cursuri și activităţi aplicative la disciplinele din cadrul Programelor de studii
Licenţă: Iniţiere în cariera profesională, Teoria şi metodologia pedagogiei sociale, Bazele asistenţei sociale, Psihosociologia comportamentului deviant, Terapii ocupaţionale, Victimologia şi servicii de reabilitare psihopedagogică, Etica profesională în pedagogia socială, Pedagogie socială, Educaţie cognitivă, Pedagogie comunitară.
Coordonarea Practicii de iniţiere, Practicii pedagogice în Instituţiile sociale (Centre de Profil) a studenţilor specialităţii  Pedagogie socială
Coordonarea pregătirii lucrărilor de licenţă a absolvenţilor specialităţilor Pedagogie Socială; 
2011 – prezent - Universitatea de Studii Europene, cumulard, Facultatea de Psihologie şi Asistenţă socială, Funcţia didactică Lector superior universitar
Activităţi si responsabilităţi principale îndeplinite - Cursuri si activităţi aplicative la disciplinele din cadrul Programelor de studii
Licenţă: Psihologia proceselor cognitive, Psihologia proceselor reglatorii, Psihologia educaţiei, Comunicare şi comportament, Conflictologia, Didactica psihologiei, Introducere în Asistenţa socială, metode şi tehnici în asistenţă socială, Cercetarea ştiinţifică în asistenţa socială, 
Masterat: Self-management, Psihologia influenţei sociale, Managementul conflictului
 
2011 – 2013 - Şcoală de bone, mun. Chişinău, Psiholog, cumul
 
2007 – 2010 - Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, catedra Economie, management şi psihopedagogie, Lector universitar, cumul, Secretar al Şedinţelor de catedră
 
2002 – 2007 - Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, catedra Economie, management şi psihopedagogie
Lector universitar, titular / Secretar al Şedinţelor de catedră
Cursuri si activităţi aplicative la disciplinele din cadrul Programului de studii Medicina generală, Stomatologie şi Farmacie
Licenţă:Psihologia generală, Psihologia socială, Psihologia medicală,Psihopedagogia Învăţământului Superior
 
2005 – 2008 - Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Şcoala de Sănătate Publică şi Management Formator, cumul  / Psihologia managerială
 
2005 – 2007 - Palatul Naţional de Creaţie a Copiilor şi a Adolescenţilor „ARTICO”, Metodist – psiholog, cumul
2004 – 2005 - Centrului Comunitar de Sănătate Mintală, sectorul Buiucani, Ergoterapeut, Psihopedagog, cumul
2003 – 2004 - Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, catedra Psihologie, Asistent universitar
2002 – 2003 - Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, catedra Psihologie, Laborant superior
1999 – 2002 - Instituţia preşcolară nr.  225, sector Ciocana, Grupa pregătitoare, Educator,schimb II
1997 – 1998 - Şcoala bulgară, r-nul Comrat, s. Chirsova, Profesor de limba română
 
EDUCAŢIE SI INSTRUIRE
2013 – 2017– Studii doctorat la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” - Pedagogia universitară
2012 – 2014 - Studii de Masterat în Ştiinţe ale educaţiei, Management  educaţional la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
2012 – 2008 - Studii de Licenţă în Asistenţa socială la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău
2002 – 2003 - Studii de Masterat în Psihologie la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
1998 – 2002 - Studii de Licenţă în Psihologie, Facultatea: Psihologie şi psihopedagogie specială Specialitatea:  Psihologie şi Pedagogie
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
1993 – 1998 - Studii superioare de scurtă durată în Pedagogie, Profilul Pedagogie, Învățământ Primar,  Învăţător al claselor primare
Colegiul de Pedagogie şi Arte, or. Cahul
1983  – 1993 - Studii medii la Şcoala  Medie, satul  Câietu, r-nul Comrat (Cantemir). 
 
STAGII DE FORMARE profesională continuă
2013 Şcoala Doctorală de vară
SEMINARE
2016 Seminar naţional „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie: de la idei strategice la acţiuni durabile”, organizată de Centrul Educaţional PRO DIDACTICA. Panelul de discuţii pe domeniulprogramului: „Atragerea tinerilor cu vocaţie pedagogică în sistemul educaţional”.
2015 Direcţia Municipală pentru Protecţia drepturilor copiilor, Pedagogul  social:  necesitatea şi utilitatea profesiei
2015 Seminar Psihologic „Din respect pentru viaţă. Incursiune în prevenirea comportamentului autodistructiv”, Chişinău, Institutul de Ştiinţe ale educaţiei (24 ore); Moderatori: Elena Brănaru dr., medic psihiatru, lector, preşedintele Asociaţiei de Suicidologie Bucureşti România şi echipa de formatori de la Centru de prevenire a tentativelor de suicid la copii şi adolescenţi, specialişti de la Universitatea din Bucureşti şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială a municipiului Bucureşti, România.
2014 Seminar de formare “Suicidologie integrativă”, Moderatori: Elena Brănaru dr., medic psihiatru, lector, preşedintele Asociaţiei de Suicidologie Bucureşti România şi echipa de formatori de la Centru de prevenire a tentativelor de suicid la copii şi adolescenţi, specialişti de la  Universitatea din Bucureşti şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială a municipiului Bucureşti, România.
2014 Seminar “Dezvoltarea emoţională şi beneficiile educaţiei positive” – Trainer: Irina Petrea, psiholog şi psihoterapeut
2014 Seminar „Cultivarea inteligenţei sociale şi a comportamentelor nutritive în procesul dezvoltării personale la toate vârstele”, Chişinău, coord. Caluschi Mariana, dr. prof.univ.,  Universitatea „Petre Andrei, Iaşi, România”
2005 Seminar „Pedagogie medicală” (16 ore) în limba franceză, organizat de către USMF „N. Testemiţanu” în comun acord cu organizaţia CIDMEF la Chişinău.   
TRAININGURI
2015-2016 Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, Program de formare a  formatorilor în educaţia adulţilor, (160 de ore)
2016 UPS „Ion Creangă”, Şedinţe de Training pentru formarea continuă a competenţelor profesionale ale cadrelor didactice universitare, Sesiunea I: Metodologia evaluării la treapta universitară de învăţământ (18 ore) – formator – Ludmila Ursu, dr., conf.univ.
2016 Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, Clubul de dezbateri “PAIDEIA”. Tematica: Utilizarea modelului ARCS (atenţie/ relevanţă/confidenţă/ satisfacţie) în motivaţia elevilor, formator - Muşenco Angela
2014 Training: „Arta de fi părinte” - 16 ore, Trainer: GodorojaOlesea
2014 Training: Dezvoltare personală - 26 ore, Trainer: Popov Ştefan
2007 Training de elaborare a Curriculumului pentru cursul universitar: „Comunicarea pentru schimbarea comportamentală”, proiect USMF „N. Testemiţanu”
2004 Cursul de perfecţionare cu tema: „Strategii de dezvoltare a gîndirii critice”, organizat de Centrul Educaţional PRO-DIDACTICA din Chişinău.
2004 Trainingul de dezvoltare profesională a tinerilor universitari, organizat de centrul de Resurse Curriculare din Moldova pentru Învăţămîntul Superior, UPS „Ion Creangă”
 
Colaborări:
Centrul Metodologic de Animaţie, Asociaţia Prietenii copiilor (Lungu Tatiana, director);
Centrul de reabilitare socială a copiilor „Casa Gavroche“ (Dodon Natalia, director)
Centrul  pentru Copii şi Tineri „Convorbitorul” (Nadejda Leahu, manager, Psiholog)
Centrul Comunitar de Sănătate Mintală  (Rusnac Alexandra, director, Psihoterapeut)
Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului (LiliaBalan, Responsabil Proiecte)
Centrul de Plasament al Copilului „Regina Pacis” (Moroşanu Alina)
Participări  la emisiuni „Radio-sănătatea”
Educaţia copiilor în familie;
Fenomenul Copiii-străzii;
Conflictele adolescenţi-părinţi;
Divorţul părinţilor şi dezvoltarea psihică a copiilor.
Activitatea Centrului de Plasament Temporar al copiilor minori
Violenţa şi familie şi formele de abuz asupra copiilor.