Contacts

Anticamera USEM
+373 22 509 122
+373 22 509 148
info@usem.md

Facultatea de Drept
+373 22 509 137

Facultatea de Psihologie și Asistență Socială
+373 22 509 196

Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării
+373 22 509 193

Secția studii
+373 22 509 140

Contabilitatea
+373 22 509 143

Anticamera Liceului
+373 22 509 131
liceul.european@gmail.com

Linia fierbinte USEM (pentru reclamații sau sugestii)
+373 22 509 127

Colțun Gheorghe

Faculty
Department

Conditions of employment: In the state

Didactic title: Profesor Universitar

Scientific title: Doctor habilitat în filologie

Experiența profesională 
Din 01.09.2016 - Profesor la Departamentul Lingvistică Română şi Ştiinţă Literară, USM
Din 06.30.1994 până la  01.09.2016 - Conferențiar la Facultatea de Litere, la  Catedra Lingvistică Română și Știință Literară, USM 
Din 09.02.1976 până la 06.30.1994 - Lector, lector superior la Catedre Limba Română, USM
Din 08.01.1975 până la 09.02.1976 - Șef-secție la ziarul raional „Zorile” din Călărași, Republica Moldova 
Din 01.09.1970 până la 06.30.1975 - Student la Facultatea de Litere a USM 
Din 01.08.1979 până la 01.09.1970 - Șef-bibliotecă în satul Peticeni, Călărași 
 
Șef-catedră Limba română aplicată, Facultatea de Litere a USM;
Predarea cursurilor de Limba română pentru sudienții secției pregătitoare,
Sintaxa limbii române, Lexicologia limbii române, Dialectologia limbii române,
Frazeologia limbii române, Probleme dificile de analiză gramaticală, Stilistica și cult. limbii 
 
Educaţie şi formare
Diploma de studii superioare cu calificarea: Filolog, profesor de limbă şi literatură română
Discipline principale studiate / competenţe dobândite - Limba română; Literatura română; Limba şi literatura rusă; Limba franceză
1979 – 1983 – Doctorat în lingvistică; USM, secția fără frecvență; 
1999-2000 – Postdoctorat, Diploma obţinută - Doctor în ştiinţe filologice, specialitatea 10.02.02 – Limba moldovenească; Diploma de doctor habilitat în filologie, specialitatea: 10. 02.05—Limbi romanice.
 
Reciclări:  
1993 - Universitarea „Ovidius” din Constanța (o lună);
1995 - Universitatea de Vest  din Timișoara (o lună);
2001 - Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați (o lună);
2003 - deplasare de documentare științifică la Biblioteca AȘ din România (10 zile).
 
Publicaţii: 
a) Monografii: Frazeologia limbii române, Chișinău, ARC, ediția I-2000; ediția a II-a - 2014. – 286 p.
b) Manuale și materiale didactice:
Studii frazeologice: Aspecte ale frazeologiei limbii române, Chișinău, 1997;
Enigme ale frazeologiei, Suceava, 1998;
Studii de stilistică frazeologică, Chișinău, 2001;
Structura semantică a frazeologismelor în limba română, Chișinău, 2003;
Studii sintactice: Părțile secundare ale propoziției, Chișinău, 2004;
Propozițiile subordonate în limba română, Chișinău, 2007;
Părțile secundare ale propoziției și expansiunile lor în limba română, Chișinău, 2008;
Părțile principale ale propoziției și extensiunile lor în limba română, București, 2009;
Părțile de propoziție și extensiunile lor în limba română, Chișinău, 2011.
c) Dicţionare și îndrumare:
Dicționar frazeologic român-rus, Chișinău, 1996;
Limba casei noastre (coautor), Chișinău, 1993 ș.a. 
d) Articole:  Circa 200.
e) Cca 18 cărți de poezie editate.