Contacts

Anticamera USEM
+373 22 509 122
info@usem.md

Anticamera Liceului
+373 22 509 131
liceul.european@gmail.com

Linia fierbinte USEM (pentru reclamații sau sugestii)
+373 22 509 127
info@usem.md

Which Faculty from the listed below interests You?

Events

Catedra „Drept Public” din cadrul Universității de Studii Europene din Moldova organizează Conferința științifică studențească interuniversitară națională cu participare internațională „Mecanisme naționale și internaționale de protecție a drepturilor omului în contextul promovării valorilor europene”, care va avea loc la data de 10 februarie 2023.

Prima întâlnire

01 September 2022

View all events

Ask us a question

Search

Chindîbaliuc Oleana

Faculty
Department

Conditions of employment: In the state

Didactic title: Conferenţiar Universitar

Scientific title: Doctor în ştiinţe politice

List of publications

Disciplina de predare:
Dezvoltarea global contemporană
 
CHINDÎBALIUC Oleana Igori este doctor în științe politice (gradul științific de doctor în științe politice i s-a conferit pe 14.11.2013, Institutul de Istorie, Stat și Drept al AȘM, specialitatea 23.00.04 - teoria şi istoria relaţiilor internaţionale şi dezvoltării globale), cercetător științific în cadrul Institutului de Cercetări Juridice și Politice al AȘM, Centrul Cercetări Juridice, șef catedră Politica Mondială și Relații Internaționale, Facultății Științe Politice și Relații Internaționale, USEM. Este autor al 45 de publicații științifice în domeniul geoenergetic.

Aria intereselor științifice: specialist în relații internaționale.

Domenii de interes științific: analiza politică, politica internațională contemporană, securitatea energetică în contextul transformărilor geopolitice și procesele integraţioniste, dimensiunea energetică a securităţii naţionale în lumina proceselor transformaţionale ale contemporanității în regiunea extinsă a Mării Negre.

Tema tezei de doctor: „Resursele energetice ca factor al securității naționale în contextul transformărilor geopolitice”.
 
Studii:
2003-2007: Institutul de Stat de Relații Internaționale din Moldova, Facultatea Relații Internaționale și Științe Politice. Calificativul obținut: licențiat în relații internaționale;
2007-2008: Studii prin masterat, Academia de Administrare Publică pe lângă Președintele Republicii Moldova. Calificativul obținut: master în relații internaționale;

Activitatea profesională:
2008-2010 – Cercetător științific stagiar, Secția Drept Internațional și Relații Internaționale, Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AȘM;
2010 – lector universitar, USEM
2010-prezent – Cercetător științific, Institutul de Cercetări Juridice și Politice al AȘM;
2011-prezent - Membru al Asociației de Drept Internațional din Republica Moldova
2011-prezent - Membru al Asociației pentru Politica Externă și Cooperare Internațională din Republica Moldova.
2014 – prezent – Redactor-șef adjunct, Președinte al Colegiului de Redacție la „Revista Moldovenească de Drept Internațional și Relații Internaționale”, Cat. „B”, ISSN 1857-1999;
2014-prezent - Șef Catedră Politica Mondială și Relații Internaționale, USEM;
2015-prezent – Membru al Colegiului de Redacție la „ALMANACH” Actual Issues in World Economics and Politics Scientific journal Faculty of International Relations University of Economics in Bratislava Volume IX. [On-line]: ftp://ftp.repec.org/opt/ReDIF/RePEc/brv/almnch/A2015-3.pdf
 
Proiectele de cercetare cu specificarea temei individuale:
2006-2010: Proiectul instituțional „Republica Moldova în contextul geopolitic contemporan şi problemele actuale ale edificării statului de drept în Republica Moldova din perspectivele integrării europene”. Tema individuală de cercetare: „Securitatea energetică în contextul transformărilor
geopolitice”.
2011-2014: Proiectul instituțional: 11.817.07.03F „Consolidarea și dezvoltarea statului de drept în contextul integrării europene”. Tema individuală de cercetare: „Securitatea energetică în contextul formatării sistemului contemporan al relațiilor internaționale”.
01.01.2015 – 31.12.2018: Proiectul instituțional: 15.817.06.10F al ICJP al AŞM „Redimensionarea politicii externe şi interne a Republicii Moldova din perspectiva evoluţiei proceselor integraţioniste şi modificărilor geopolitice ale sistemului internaţional”. Tema individuală de cercetare: „Securitatea energetică a regiunii Marea Baltică – Marea Neagră în contextul reformatării sistemului internațional și modelării proceselor geopolitice”.
2011 – 2014: Proiectului FP7 266920 Programme SSH-2010-2.2-1 EU External Borders and the Immediate Neighbours. Analysing Regional Development Options through Policies and Practices of Cross-Border Cooperation. Tema individuală de cercetare: „Trans-border cooperation and
networking between Romania and Moldova”. [On-line]: http://www.euborderregions.eu