Contacts

Anticamera USEM
+373 22 509 122
info@usem.md

Anticamera Liceului
+373 22 509 131
liceul.european@gmail.com

Linia fierbinte USEM (pentru reclamații sau sugestii)
+373 22 509 127
info@usem.md

Which Faculty from the listed below interests You?

Ask us a question

Search

Perfecționarea normelor juridice de drept privat

 
La Facultatea de Drept a Universității de Studii Europene din Moldova s-a desfășurat conferința științifică națională studențească intitulată „Tendințe în perfecționarea reglementărilor juridice de drept privat”.
 
 
Evenimentul academic de o importanță majoră în domeniul juridic s-a bucurat de participarea unor specialiști recunoscuți din țară, experți și cercetători în materia dreptului privat, avocați, profesori și studenți de la mai multe Facultăți de drept din țară. Conferința a analizat într-un cadru universitar evoluțiile recente în domeniul dreptului privat, cei mai de seamă profesori ai dreptului au vorbit despre aplicarea noilor reglementări ai dreptului privat, oferindu-le participanților ocazia de a reflecta și a discuta asupra unui spectru larg de reglementări în legislația și practica națională, legislația și jurisprudența europeană, dreptul comparat, dreptul convențional, care au tangență cu dreptul internațional privat. În cadrul conferinței au fost abordate nu numai subiecte controversate, dar și soluțiile problemelor dificile. Printre acestea enumerăm: normele conflictuale și clauzele de alegere a legii aplicabile; competența și clauzele de alegere a forului; contractele de franchising, de depozit bancar, de factoring; familia (copiii și adulții); moștenirea; delictele civile; insolvabilitatea; recunoașterea și executarea.
Potrivit organizatorilor, conferința și-a propus și scopul ca studenții să însușească și să aplice în practică procedurile de apărare în procesele judiciare legate de așa teme actuale ca violența în familie, apărarea dreptului de autor, a proprietății periodice, a relaţiilor patrimoniale dintre soţi și altele.
 
 
 
Maxim JULEA, student, anul III, Facultatea de Drept, USEM: „Fiecare dezvoltare de succes a businessului trebuie să aibă surse de finanțe, ori, eu aș spune simplu - bani, și este foarte important că ei să fie imediat disponibili când trebuie. Una dintre cele mai mari probleme de dezvoltare a afacerilor este modul de a furniza aceste fonduri. Printre multe alte metode, practica de afaceri utilizează factoring-ul ca o metodă de finanțare. Ca o metodă specială de finanțare factoring-ul, se realizează în practică prin contractul de factoring, acesta înseamnă o tranzacție legală în baza institutului de atribuire, în care aderentul cedează creanțele sale factorului ( de societăți specializate)”.
 
 
Artur FUIOR, student, anul III, Facultatea de drept, USEM: „Contractul de franchising reprezintă un sistem de raporturi contractuale între întreprinderi în care partea denumită franchiser acordă părţii denumite franchisee dreptul de a produce și/sau a comercializa anumite produse adică mărfuri, de a presta anumite servicii în numele și cu marca franchiserului, precum și dreptul de a beneficia de asistenţa tehnică și organizatorică a acestuia”.
Natalia CREȚU, studentă, anul III, Facultatea de drept, USEM: „Din experienţa băncilor, criteriul cel mai important pentru o persoană care decide să-și deschidă un depozit este nivelul dobânzii. Atractivitatea unei bănci stă tocmai în valoarea anuală cât mai mare a acestei dobânzi. Ştim cu toţii că băncile, acumulând mijloace disponibile de la persoane, le investesc în diferite sfere ale economiei statului pentru ca mai apoi să capete venit și să achite anumite dobânzi, pe lângă suma datorată persoanei. Tot pe baza depozitelor bancare se acordă și creditele, pe care persoanele le investesc, de obicei, în afaceri. Deci, vedem că, depozitele bancare, obiectul contractului de depozit bancar, în mod indirect participă la economia ţă- rii. Luând în consideraţie cele expuse până acum, concluzionăm că acest contract de depozit bancar este unul important”.
 
 
 
 
La încheierea conferinței, rectorul Universității de Studii Europene, profesorul universitar, doctorul în drept , Iurie Sedlețchi a salutat desfășurarea unor astfel de foruri juridice în incinta USEM.
Pe lângă faptul că această reuniune științifică a abordat teme importante pentru dreptul privat, ce țin de evoluția reglementărilor juridice în domeniu, forul contribuie la colaborarea fructuoasă cu personalități notorii din domeniu și creează o oportunitate utilă pentru dezvoltarea profesională a studenților, dar și pentru promovarea publică a reglementărilor juridice ale dreptului privat”, a menționat rectorul Iurie Sedlețchi.
 
 
Conferința științifică națională studențească a fost organizată de catedra de Drept Privat a Facultății de Drept a Universității de Studii Europene din Moldova cu susținerea mai multor instituții de drept.
 
 
 
 
Tamara MELECA, studentă, anul I, FJȘC
Sofia BUSUIOC, studentă, anul I, FJȘC