Contacts

Anticamera USEM
+373 22 509 122
info@usem.md

Anticamera Liceului
+373 22 509 131
liceul.european@gmail.com

Linia fierbinte USEM (pentru reclamații sau sugestii)
+373 22 509 127
info@usem.md

Which Faculty from the listed below interests You?

Ask us a question

Search

Invitație la participare - seminarul de instruire cu genericul „NOI ABORDĂRI PRIVIND CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ CONTEMPORANĂ”

Universitatea de Studii Europene din Moldova - Facultatea Științe Economice În parteneriat cu Institutul Național de Cercetări Economice Organizează seminarul de instruire cu genericul „NOI ABORDĂRI PRIVIND CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ CONTEMPORANĂ” în perioada 18.08.2021- 19.08.2021, desfășurat în format on-line. 

Scopul seminarului
În contextul actualității domeniului de cercetare inovare pentru instituțiile superioare de învățământ, Universitatea de Studii Europene din Moldova invită partenerul național Institutul de Cercetări Economice să contribuie la formarea competențelor profesionale în domeniul cercetării și inovării al cadrelor didactice universitare angajate la USEM. Considerăm INCE una dintre cele mai potrivite instituții în formarea și ghidarea cercetătorilor deoarece scopul principal al activității INCE este efectuarea cercetărilor ştiinţifice fundamentale şi aplicative vizând evoluţia proceselor economice şi sociale din ţară şi pe plan mondial. INCE are în spate 75 de ani de performanță științifică în serviciul societății.


Obiective

  • Creșterea nivelului procesului de cercetare din cadrul USEM
  • Îmbunătățirea competențelor de cercetare inovare ale cadrelor didactic din cadrul USEM
  • Asigurarea asistenței cadrului didactic privind procesele de cercetare, prezentare a rezultatelor cercetării și publicarea rezultatelor cercetării
  • Cultura cercetărilor științifice în profil economic, financiar, statistic, reformarea sferei sociale, etc.
  • Promovarea bibliotecii științifice a INCE pentru utilizare de universitate
  • Difuzarea cunoştinţelor şi schimbul de experiență al cercetătorilor INCE


Destinație
Seminarul este focusat pe cadrele didactice din USEM implicate în activitate didactică și de cercetare în cadrul Institutului.


Finalitate
Toți doritorii înscriși vor beneficia de certificat de participare care va atesta prezența la activitățile
seminarului.

Accesați aici pentru mai multe detalii