Contacts

Anticamera USEM
+373 22 509 122
info@usem.md

Anticamera Liceului
+373 22 509 131
liceul.european@gmail.com

Linia fierbinte USEM (pentru reclamații sau sugestii)
+373 22 509 127
info@usem.md

Which Faculty from the listed below interests You?

Events

Catedra „Drept Public” din cadrul Universității de Studii Europene din Moldova organizează Conferința științifică studențească interuniversitară națională cu participare internațională „Mecanisme naționale și internaționale de protecție a drepturilor omului în contextul promovării valorilor europene”, care va avea loc la data de 10 februarie 2023.

Prima întâlnire

01 September 2022

View all events

Ask us a question

Search

Invitație la conferinţa ştiinţifică naţională cu genericul „Probleme actuale privind respectarea drepturilor omului în procesul penal şi activitatea specială de investigaţii”

În atenţia cadrelor ştiinţifico-didactice, cercetătorilor şi doctoranzilor!

Academia „Ştefan cel Mare” a MAI organizează Conferinţa științifică naţională cu genericul „Probleme actuale privind respectarea drepturilor omului în procesul penal şi activitatea specială de investigaţii”.

Conferința va avea loc în data de 10 noiembrie 2022, în regim mixt (cu prezenţă fizică şi online).

Manifestarea va reuni reprezentanți ai mediului academic, experți și practicieni din cadrul subdiviziunilor MAI și ale altor organe de drept din Republica Moldova.

Pliantul informativ al Conferinţei poate fi descărcat aici.