Contacts

Anticamera USEM
+373 22 509 122
+373 22 509 148
info@usem.md

Facultatea de Drept
+373 22 509 137

Facultatea de Psihologie și Asistență Socială
+373 22 509 196

Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării
+373 22 509 193

Secția studii
+373 22 509 140

Contabilitatea
+373 22 509 143

Anticamera Liceului
+373 22 509 131
liceul.european@gmail.com

Linia fierbinte USEM (pentru reclamații sau sugestii)
+373 22 509 127

„Burse pentru Viitorul Tău!”, ediţia 2020-2021

Centrul de Informaţii Universitare anunţă lansarea programului Burse pentru Viitorul Tău!”, ediţia 2020-2021, organizat cu suportul financiar integral al BC “Moldova Agroindbank” SA și susținut de către Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării şi Ministerul Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale din RM. 

Programul are drept scop susţinerea tinerilor ce provin din familii dezavantajate din Moldova, pentru a facilita accesul lor la educaţie în instituţiile de învăţământ superior din ţară. În cadrul programului vor fi oferite 30 de burse anuale a câte 10.000 MDL. Bursele sunt acordate în bază de concurs şi au menirea să acopere necesităţile ce ţin de efectuarea studiilor (taxă de studii, cheltuieli de cazare, masă, rechizite de studiu ş.a.). Beneficiarii vor putea candida pentru reînnoirea burselor, pentru următorul an de studiu, în cazul în care au absolvit cu succes anul precedent de studii, demonstrând performanţe academice şi implicare în activităţi extracurriculare.

Moldova Agroindbank, în calitate de partener al programului, încurajează tinerii cu o condiţie socială mai dificilă, dar care sunt motivaţi de a obține studii superioare, oferindu-le suportul financiar necesar, pentru obţinerea unei educaţii de calitate.

Condiţiile de eligibilitate pentru candidaţi:

1) Să fie cetăţeni şi rezidenţi ai Republicii Moldova;

2) Să posede cel puţin o caracteristică socială, din cele menţionate mai jos:

  • tineri ce provin din familii cu venituri modeste;
  • tineri ce provin din familii incomplete (familii monoparentale);
  • tineri ce provin din familii cu 3 şi mai mulţi copii, aflaţi la întreţinere (inclusiv solicitantul bursei);
  • tineri care deţin statut de copil rămas temporar fără ocrotire părintească sau de copil rămas fără ocrotire părintească;
  • tineri cu dizabilităţi.

3) Să fie studenţi înmatriculaţi la studii cu frecvenţă la zi, în anul I, ciclul licenţă, în una din instituţiile universitare acreditate din RM, începând cu septembrie 2020;

sau

4) Să fie studenţi bursieri ai ediţiei precedente a acestui program (2019–2020), care pot candida pentru reînnoirea bursei;

5) Să dea dovada unei reuşite academice bune:

  • pentru tinerii înmatriculaţi la studii în anul I, media de la concursul general de admitere să fie nu mai mică de 8, iar pentru cei care s-au înscris la cota de 15% din numărul total de locuri cu finanţare bugetară, media să fie nu mai mică 7;
  • pentru studenţii bursieri ai ediţiei precedente a acestui program, promovaţi în anul II sau III, media notelor pentru toţi anii de studii să fie nu mai mică de 8,5 – domeniile ştiinţelor social-umaniste şi nu mai mică de 8 – domeniile ştiinţelor exacte, tehnice şi medico-biologice.

Data limită de prezentare a dosarelor: 29 ianuarie 2021, până la ora 17:00!

Orarul de primire a dosarelor: luni - vineri, între orele 12:00 – 17:00.

 

Pentru aplicare la program se va depune un dosar care constă din formular de aplicare completat, precum și documentele solicitate, enumerate mai jos.

 

Formularul de aplicare și regulamentul programului pot fi solicitate la sediul Centrului de Informaţii Universitare sau pe http://www.eac.md/ro/.

 

Dosarele de aplicare pentru concurs se vor depune personal sau pot fi transmise prin poştă ordinară (prin scrisoare recomandată Poșta Moldovei) la adresa: Centrul de Informaţii Universitare, str. A. Puşkin 16, mun. Chişinău, MD 2012, “Burse pentru Viitorul Tău!”.

 

Coordonator de proiect – Olga Rusu, tel: 068220076, email: orusu@eac.md