MDРУEN

Orar de Studii - Facultatea Ştiinţe Politice şi Relaţii Intrenaţionale - ciclul II

 
Anul de  Studii  2018-2019   
Program de masterat –  Relaţii Internaţionale
Specializarea – Resurse umane şi politici de personal
Orarul pentru studenţii anului I (1/2), învăţământ cu frecvenţă   DESCARCĂ
 
Perioada de 
desfăşurare a orelor
Data 
examenului
Denumire a unităţii de curs
 
Total ore
inclusiv Nr. credite Profesor
Contact direct Lucrul individual    
17.09.2018-28.09.2018
05.10.2018
17:00,
aud. 508
Modernizarea administraţiei publice 150 40 110 5
Pîrţac Gr.
 
08.10.2018-19.10.2018
26.10.2018
17:00,
aud. 508
Teoria, metodologia şi 
practica administraţiei publice
300 80 220 10 Stan V.
29.10.2018-09.11.2018
16.11.2018
17:00,
aud. 508
Demografie şi statistică socială 150 40 110 5 Stan V.
19.11.2018-30.11.2018
07.12.2018
17:00,
aud. 508
Constituţionalism şi instituţii politice 150 40 110 5 Nichita R.
10.12.2018-21.12.2018
27.12.2018
17:00,
aud. 508
Tehnici de comunicare 
în sfera administrativă
150

40

110 5

 Stan V.

 
Program de masterat –  Relaţii Internaţionale
Specializarea – Resurse umane şi politici de personal
Orarul pentru studenţii anului II (1/2), învăţământ cu frecvenţă   DESCARCĂ
 
Perioada de desfăşurare a orelor Data examenului Denumire a unităţii de curs
 
Total ore
 
inclusiv
Nr. credite Profesor
Contact direct Lucrul individual    
17.09.2018-28.09.2018
05.10.2018
17:00,
aud. 509
Protecţia socială a funcţionarilor publici şi  a oficialilor aleşi 150 40 110 examen Ceban C.
08.10.2018-19.10.2018
26.10.2018
17:00,
aud. 509
Responsabilitatea funcţionarului public 150 40 110 examen Pîrţac Gr.
29.10.2018-09.11.2018
16.11.2018
17:00,
aud. 509
Controlul activităţii administrative 150 40 110 examen Nichita R.
19.11.2018-30.11.2018
07.12.2018
17:00,
aud. 509
Managementul resurselor umane în Administraţia Publică 150 40 110 examen Stan V.
Practica de specialitate 300   300 examen  
 
 
Program de masterat –  Relaţii Internaţionale
Specializarea – Studii Diplomatice
Orarul pentru studenţii anului I (1/2), învăţământ cu frecvenţă   DESCARCĂ
 
Perioada de desfăşurare a orelor Data examenului Denumire a unităţii de curs
 
Total ore
 
inclusiv
Nr. credite Profesor
Contact direct Lucrul individual     
17.09.2018-28.09.2018
05.10.2018
17:00,
aud. 503
Diplomaţia parlamentară: teoria si practica 150 40 110 5 Stan V.
08.10.2018-19.10.2018
26.10.2018
17:00,
aud. 503
Dezvoltarea  globală contemporană 300 40 260 10 Chindibaliuc O.
29.10.2018-09.11.2018
16.11.2018
17:00,
aud. 503
Serviciul diplomatic şi consular 150 40 110 5 Ceban C.
19.11.2018-30.11.2018
07.12.2018
17:00,
aud. 503
Sisteme internaţionale 150 40 110 5 Beregoi N.
10.12.2018-21.12.2018
27.12.2018
17:00,
aud. 503
Diplomaţia practică în realizarea politicii externe 150 40 110 5 Pirtac Gr.
 
 
Program de masterat –  Relaţii Internaţionale
Specializarea – Studii Diplomatice
Orarul pentru studenţii anului II (1/2), învăţământ cu frecvenţă   DESCARCĂ
 
Perioada de desfăşurare a orelor Data examenului Denumire a unităţii de curs
 
Total ore
 
inclusiv
Nr. credite Profesor
Contact direct Lucrul individual    
17.09.2018-28.09.2018
05.10.2018
17:00,
aud. 507
Probleme actuale ale dezvoltării internaţionale 150 40 110 examen Nichita R.
08.10.2018-19.10.2018
26.10.2018
17:00,
aud. 507
Procesul decizional în Uniunea Europeană 150 40 110 examen Nichita R.
29.10.2018-09.11.2018
16.11.2018
17:00,
aud. 507
Colaborarea internaţională a serviciilor speciale 150 40 110 examen Pirtac Gr.
19.11.2018-30.11.2018
07.12.2018
17:00,
aud. 507
Diplomaţia economică 150 40 110 examen Ceban C.
Practica de specialitate 300   300 examen  

Студент

Горячая линия

Антикамера ЕУМ

+373 22 509 122
info@usem.md

Антикамера Лицея
+373 22 509 131
liceul.european@yahoo.com

Откуда Вы узнали про ЕУМ?

Все новости

Новости

Задайте вопрос