MDРУEN

Profesorii noștri

Toate

Stan Valentina

professor
 
Condiția încadrării: cumul
Gradul / Titlul Științific (didactic):
Doctor în politologie
Conferenţiar universitar
 
 
Disciplina de predare:
Istoria gîndirii politice
 
EXPERIENTA PROFESIONALA
1997- USM, Facultatea Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative, conferenţiar
2017 - Facultatea Ştiinţe politice şi Relaţii Internaţionale, Catedra Politica Mondială şi relaţii Internaţionale USEM.
 
STUDII ȘI TRAININGURI
1997, 18 iunie - susţinerea tezei de doctor în ştiinţe politice Universitatea Lomonosov.
1994 - 1997 - doctorat la Universitatea din Moscova, Lomonosov
1982 - 1986 - facultatea Istorie, Universitatea de Stat.
1968 - 1975 – facultatea Litere, USM.
1956 - 1966 - Şcoala medie, s. Cajba, r-nul Glodeni.
 
PUBLICAŢII ŞTIINŢIFICE
1. "История политических учений". În culegerea: „Relații internaționale în curriculumul universitar: Bazele teoretico-metodologice. Coord. Teosa V.,Vasdilescu G., Rotaru V., Chișinău, 2016. 0,3 C.A.
2. „Impactul migrației asupra socializării politice în familie”. În culegerea "Современные миграционные процессы: Состояние и основные формы. Материалы международного научно-исследовательского семинара". Тирасполь, 17 Декабря 2013. Chișinău, 2016. Coautor Pîrțac Gr.
3. В.ВЕРНАДСКИЙ О НАУЧНОМ МИРОВОЗЗРЕНИИ. MATERIALELE CONFERINŢEI ŞTIINŢIFICE INTERNAŢIONALE DEDICATĂ CELEI DE A 20-A ANIVERSARE A FACULTĂŢII RELAŢII INTERNAŢIONALE. ŞTIINŢE POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE. 13 NOIEMBRIE, 2015. ISBN 978-9975-71-721-2 @CEP USM, 2015. COAUTOR COZICOV I.
4. РОЛЬ ЛИЧНОСТНОГО СТИЛЯ В ПОЛИТИЧЕСКИХ ПЕРЕГОВОРАХ. //MOLDOSCOPIE (PROBLEME DE ANALIZĂ POLITICĂ). NR.4(LXXI)- CHIŞINĂU, USM, 2015. COAUTOR RAILEAN IUZ.