MDРУEN

Profesorii noștri

Toate

Chira Tatiana

professor
 
 
Condiția încadrării: cumul
Gradul / Titlul Științific (didactic):
Doctorandă
Magistru în ştiinţe economice
Lector universitar
 
Disciplina de predare:
Bazele activității bancare
 
 
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ
Metodist la Universitatea de Studii Europene din Moldova din 17.09.2012 pînă în prezent:
- asistent universitar din 27.01.2014
- lector universitar din 01.09.2016
 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE:
2010 – 2013 - Universitatea de Studii Europene Din Moldova, Facultatea de Ştiinţe Economice, Specialitatea „Finanțe și Bănci”
2013 – 2015 - Masterat de cercetare, Specializarea: Economie şi administrarea afacerilor, Domeniul: Ştiinţe economice
 
PARTICIPARI LA CONFERINŢE, SIMPOZIOANE:
1) Казанский кооперативный институт Российского университета кооперации совместно с Европейским университетом Молдовы, 25 ноября 2014 г.
2) Sesiunea ştiinţifică naţională cu participare internaţională ediţia a I-a  «Turismul şi dezvoltarea cumunitară, 26-27 septembrie 2014, Universitatea de Studii Europene din Moldova
3) Conferinţei Naţionale cu Participare Internaţională. Un deceniu de realizări şi experienţă a parteneriatului şi cooperării Republicii Moldova cu Comunitatea Europeană şi Statele ei membre ediţia a I-a, 20-23 noiembrie 2014. Universitatea de Studii Europene din Moldova (USEM)