MDРУEN

Profesorii noștri

Toate

Lența Dionisie

professor
 
Șef Interimar al catedrei „Traducere, Interpretare și Terminologie”
Condiția încadrării: în state
Gradul / Titlul Științific (didactic):
Doctor în filologie
Conferențiar universitar
 
Lista publicațiilor