MDРУEN

Profesorii noștri

Toate

Galac Lucia

professor
 
Condiția încadrării: cumul
Gradul / Titlul Științific (didactic):
Magistru
Lector universitar
 
 
Disciplina de predare:
Retorica și corectitudinea exprimări
Este unul din specialiștii aprobați în domeniul Retoricii, Artei vorbirii și Comunicării. Fiind magistru în comunicare, lector universitar la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, membru al Uniunii Teatrale din Moldova, îmbină în cadrul orelor elementele didactice cu cele de instruire teatrală.
 
Experienţă profesională
 
1995 - prezent - Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice
 • Lector universitar;
 • profesor de Arta vorbirii, Arta oratorică, Arta comunicării, Activitatea Artistică Publică;
 • coordonator al tezelor de licență şi tezelor de master la catedra “Management artistic și Culturologie”, AMTAP;
 • membru al Comisiei de Admitere pentru studiile postuniversitare, AMTAP;
 • membru al Comisiei de Licență, AMTAP;
 • membru al Comisiei de Asigurare a calității, AMTAP.
2000 –2003 Universitatea de Stat al Artelor din Moldova, Prodecan Facultatea ADMA;
1985 – 1995 Institutul de Stat al Artelor din Moldova, lector.
 
Activităţi prin cumul
-USEM, Facultatea Jurnalism şi Științe ale Comunicării;
-ULIM, Facultatea Jurnalism şi Comunicare;
-LT cu profil de Arte „E.Alistar”.
 
2014.06- grad didactic unu la specializarea Arta teatrală
 
Experiență de trainer/ formator
 
2017.04 - AquaTrade, or. Bălți, trainingul „Comunicarea eficientă”
2017.03 - CBT „Cricova-vin” S.A. trainingul „Măiestria  ghidului”
2017.03 - Institutul Muncii. Proiect de instruire ”Școala Sindicală din Moldova” ,  „Arta vorbirii” , „Public speaking”;
2017.02 - Institutul Muncii. Proiect de instruire „Formare de formatori”, trainingul „Arta vorbirii” , „Public speaking”;
2016.11 - Centrul Naţional de Conservare şi Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial, Seminarul republican al conducătorilor formaţiilor teatrale din Republica Moldova, Ştefan-Vodă, atelierul „Arta vorbirii scenice. Exerciţii de dicţie pentru actori.”;
2016.04 - Moldova-Agroindbank, trainingul „Arta oratorică”;
2016.03 - Centrul de Formare Continuă, Camera de Comerț și Industrie a RM. Școala Excelenței Trainerilor - programa modulară 2015-2016. Trainingul „Măiestria de actor a trainerului”;                      
2016.03 - Institutul Muncii. Proiectul sindical „Formare de formatori”, trainingul „Arta vorbirii în activitatea formatorilor sindicali”;
2016.02 – Centrul Naţional de Conservare şi Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial, Seminar republican al conducătorilor formaţiilor teatrale din Republica Moldova;
2015.10 - MOLDTELECOM, trainingul „Măiestria actoricească a trainerului”;
2015.05 - Moldova-Agroindbank, trainingul „Comunicare eficientă şi persuasiune”;
2015.05 - Moldova-Agroindbank, trainingul „Măiestria actoricească a trainerului”;
2015.04 - FinComBank,  trainingul „Comunicarea și tehnicile conversaței”;
2014.11 - Centrul de Formare Continuă, Camera de Comerț și Industrie a RM. Școala Excelenței Trainerilor- programa modulară 2014-2015. Trainingul „Măiestria de actor a trainerului”;                      
2014.07 - Proiectul internațional „Educaţia artistică şi culturală în contextul cooperării transfrontaliere durabile”, Şcoala de vară „Tinerii creativi schimbă lumea’’, atelierul „Comunicare eficientă şi persuasiune”;
2014.05 -  S.A. „Bucuria”. Trainingul „Comunicarea eficientă cu clienții”;
2014.04 - Centrul Republican pentru Copii și Tineret Artico. Trainingul „Tehnica vorbirii”;
2013.11 - Centrul de Formare Continuă, Camera de Comerț și Industrie a RM. Școala Excelenței Trainerilor- programa modular 2013-2014. Modului „Măiestria de actor a trainerului”;
2012.12 - Institutul Muncii. Proiectul sindical „Formare de formatori”, trainingul „Comunicarea orală în activitatea formatorilor sindicali”;
2011-2017 - Art-Studio „Triumf”. Training de specializare „Arta vorbirii+Arta oratorică”.
 
Membru al juriilor naționale
2017.04-Concursul Național de Interpretare Artistică „Tinere talente”
2017.02 -Festivalul republican de creaţie artistica „Floarea omeniei”, (ed.VI).
2016.12 – Uniunea Teatrala din Moldova; Festivalul-recital național al actorilor profesioniști „Valeriu Cupcea” (ed.V),
2016.04 -Festivalul-concurs national al teatrelor de amatori „Vasile Alecsandri”;
2016.02 -Festivalul republican de creaţie artistica „Floarea omeniei”, (ed.V). 
 
Educaţie şi formare
 
2017 - masterandă la Universitatea de Studii Europene din Moldova, specializarea Comunicare și Relații Publice
1999 - 2003
 • Doctorandă la Universitatea de Stat al Artelor din Moldova;
 • specialitatea Teatrologie.
1985 - 1987
 • asistentă - stagiară la Institutul de Stat de Artă Teatrală „Karpenko- Karîi” din Kiev, Ucraina;
 • specialitatea Arta teatrală;
 • calificarea profesor de Arta vorbirii.
1981-1985
 • studentă la Institutul de Stat al Artelor din Moldova;
 • specialitatea Lucrul cultural-educativ;
 • calificarea lucrător de iluminare culturală, conducător al teatrului de artiști amatori.
Informaţii suplimentare
2015- Diploma de merit al Senatului AMTAP;
2014- Diploma Ambassador for Peace, Universal Peace Federation;
2011-Diploma Uniunii Teatrale din Moldova pentru contribuții remarcabile în promovarea și valorificarea artei teatrale;
2010- Diplomă de Onoare a Ministerului Culturii al RM pentru activitatea prodigioasă și participare activă în viața academică;
2009- Premiul  Uniunii Teatrale din Moldova.
 
 

Student

Linie fierbinte

Anticamera USEM

+373 22 509 122
info@usem.md

Anticamera Liceului
+373 22 509 131
liceul.european@yahoo.com

De unde ați aflat despre USEM?

Toate știrile

Știri

Adresați o întrebare