MDРУEN

Profesorii noștri

Toate

Ciocanu Maria

professor
 
Gradul / Titlul Științific (didactic):
Doctor în sociologie
Conferenţiar Universitar
 
Disciplina de predare:
Sociologia comunicării
Relații publice în contextual internațional