MDРУEN

Profesorii noștri

Toate

Mantaluța Aliona

professor
 
 
Condiția încadrării: cumul
Gradul / Titlul Științific (didactic):
Doctorandă
Magistru în ştiinţe economice
Lector universitar
 
Disciplina de predare:
Audit intern
Monedă și credit
 
 
STUDII
2016-prezent - Școala doctorală, Academia de Studii Economice, Chișinău 
2013 – 2015 - Titlul de master în Științe Economice, specializarea Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea de Studii Europene din Moldova, Chișinău
1997-2003 - Facultatea Drept, specialitatea Drept Internațional, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău
1992-1997 - Colegiu Pedagogic „A.Mateevici”, specialitatea – Învățământ primar
Şcoala Medie  din or. Strășeni, sat.Ghelauza
 
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
01.09.2016 - prezent - Lector universitar- Facultatea de Științe Economice, Universitatea de Studii Europene din Moldova, Chișinău
01.08.2014 - prezent - Societatea de Audit „Invest Audit” S.R.L., Administrator - Auditor
02.10.2000 –31.03.2014 - „Audit Victor” SRL, mun. Chişinău – Compania de audit şi consulting contabil și fiscal. Funcţia deţinută: Auditor
 
PERFECȚIONARE PROFESOINALĂ
Iunie 2016 - Aplicarea Standartelor Internaționala de Audit (experiență internațională în baza exercițiilor practice)
2014 - Training-uri organizate de Camera de Comerț si Industrie  - Chişinău;
2014-2015 - Cursuri de Formare, specialitatea Modulul psihopedagogic, Universitatea de Stat din Moldova, Chisinau
 
CERTIFICATE DE CALIFICARE 
22.06.2007 - Certificat de calificare Auditor al Auditului General – Ministerul Finanțelor, RM
09.06.2014 - Certificatul de calificare eliberat de Comisia Naţională a Pieții Financiare pentru  Auditul  al participanţilor profesionişti la piaţa asigurarilor;
04.03.2010 - Certificatul de calificare eliberat de Comisia Naţională a Pieții pentru activitatea de Auditor al participanţilor profesionişti la piaţa valorilor mobiliare;
10.03.2010 - Certificatul de calificare eliberat de Comisia Naţională a Pieții pentru activitatea de Auditor al Asociaților de Economii și Imprumut.