MDРУEN

Profesorii noștri

Toate

Frunze Olesea

professor
 
Condiția încadrării: cumul
Gradul / Titlul Științific (didactic):
Doctor în științe pedagogice
Lector universitar
 
 
EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ
Perioada: 1987- prezent - Dr. în științe pedagogice, prodecan facultatea Psihologie și psihopedagogie specială, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
Activităţi şi responsabilităţi principale:
- elaborarea programelor analitice conform disciplinelor planului de studii al facultăţii de Psihologie şi Psihopedagogie Specială la specialitatea Asistență Socială (ciclu I);
- elaborarea suporturilor de curs la disciplinele predate conform planului individual: Introducere în AS și rețeaua de AS, Probleme sociale  și politici sociale, Servicii de reabilitare în AS, Voluntariat și parteneriat în AS, Probleme sociale ale sărăciei; etc.
- asigurarea procesului de predare a cursurilor  conform planului individual, etc.
Iunie 2016 - Susținerea tezei de doctor în pedagogie
Noiembrie-decembrie 2015 - Optimizarea strategiilor didactice de predare învățare la treapta universitară de învățământ. Centrul de ghidare și consiliere în carieră, UPS ”Ion Creangă”
Octombrie 2014 - Prezent - Psiholog  CIPIDA - Centrul International pentru prevenire si informare in domeniul adictiilor
Martie 2012 - Prezent - Expert în conflictologie:  Formator la cursurile de formare inițială a mediatorilor
Septembrie 2011 - Prezent - Lector universitar superior: Catedra  „Asistența socială”, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Facultatea „Psihologie şi psihopedagogie specială”
Octombrie 2012 - Prezent - Formator: „Asistența socială pentru Refugiați”, organizat de UNHCR
Noiembrie 2012 - Noiembrie 2013 - Consilier psihologic: IDEC -  Centrul International Antidrog
Septembrie 2009 – Septembrie 2011 - Lector universitar: Catedra „Psihologie Aplicată”, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Facultatea „Psihologie şi psihopedagogie specială”
Septembrie 2002 – Septembrie 2007Lector asistent universitar : Catedra  „Psihopedagogia Specială”, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Facultatea „Psihologie şi psihopedagogie specială”
Martie 2001 – August 2005 - Psiholog școlar: Liceul Teoretic „George Călinescu”
Aprilie 2003 - Formator național: „Educația pentru viața de familie”, UNFPA
 
EDUCAȚIE ȘI FORMARE
31.05.2014- 07.06.2014 - Training de formare „Formarea competențelor în domeniul adicțiilor”, CIADO România
23.06 - 27.06.2014 - Workshop „Dezvoltarea calității cercetării și predării asistenței sociale”, Open Society Foundation
28.02 -03.03.2013 - Training  „Psihoterapia familiei”, Institute of group and family psychology and psyhotherapy
16.12.2013 - 21.12.2013 - Workshop „Dezvoltarea calității cercetării și predării asistenței sociale”, Academic  Fellowship Program
2008 - 2010 - Formare Institutul de Formare Continuă, Facultatea Științe sociale și economice, specialitatea Psihologie.
01 - 07. 04. 2012 Program de formare profesională „Educația centrată pe cel ce învață”, Program „Pas cu Pas”, UNICEF  
2009 - prezent - Training de formare -  ”Hipnoză Ericsoniană”, Centrul pentru dezvoltare personal.  Studii de doctorat : Pedagogia specială, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creanga",
2004 - 2005 - Studii de masterat -  Specialitatea “Psihologie şi pedagogia specială”, Chişinău
1997- 2002 - Studii de licență -  Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, Facultatea “Psihologie şi psihopedagogie   specială”, specialitatea “Psihopedagogia specială  şi Asistența  socială”, Chişinău
1987- 1997 - Studii liceale -  Liceul spaniol – român “Miguel de Cervantes”,  Chişinău