MDРУEN

Profesorii noștri

Toate

Peru-Balan Aurelia

professor
 
Decan Interimar  al Facultății Jurnalism și Științe ale Comunucării
Condiția încadrării: în state
Gradul / Titlul Științific (didactic):

Doctor habilitat în științe politice
Conferențiar Universitar
 
EDUCAŢIE / FORMARE:
2017 – doctor habilitat în științe politice; tema tezei „Managementul PR-ului politic în campaniile electorale”;
2002-2004: studii de doctorat, Universitatea de Stat din Moldova; tema tezei de doctor în științe politice: „Imaginea liderului politic: tehnici de promovare”,Chișinău, Universitatea de Stat din Moldova, 2004.
1986-1991: studii de licență; Universitatea de Stat din Moldova, Facultăţii de Jurnalistică. Diplomă cu menţiune.
1975-1985: absolventă a şcolii medii de cultură generală din satul Alcedar (1975-1985), r.Rezina, medalie de aur.
 
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ:
1991-1998: redactor; comentator; autor şi prezentator al programelor de sinteză „Geneza” şi „Aleşii poporului”, Radioteleviziunea Naţională.
1998-1999: serviciul de presă al Guvernului Republicii Moldova, Serviciul de presa, consultant superior,
1999-2001: postul de televiziune ORT-Moldova, director de program.
2001-prezent : Universitatea de Stat din Moldova, FJSC, conf. univ.
2011 – prezent: Institutul de Cercetări Juridice şi Politice  al AŞM; cercetător științific coordonator.
2009-2012: membru al Consiliului de Observatori, IPNA Compania „Teleradio-Moldova”.
2012- 2013 -  președintele Consiliului de Observatori al IPNA Compania Teleradio-Moldova
2015, martie – augut, 2015  – Consilier principal de Stat, purtător de cuvânt al prim-ministrului RM
2016, 5 ianuarie – 23 decembrie 2016 – Consilier prezidențial pe domeniul politic.
 
CURSURI de PERFECŢIONARE/ SPECIALIZARE:
- stagiu,  Television Reporting of Minority Interests. Baltic Media Center, Danemarca (1997).
- stagiu, Şcoala Superioară de Jurnalism din Lille, Franţa (2004).
- stagiu, Cultura şi civilizaţia islamică, Cairo University, Egipt (2006).
- instruire pentru membrii CO,  Praga, Televiziunea Publică, oficiul ”Europa Liberă”,  (2011).
- instruire pentru experţi audiovizual, Chișinău, OSCE, EBU (2012).
- instruire pentru membrii CO, Ljubljana, Slovenia, Consiliul Europei, (iunie 2012).
 
POZIŢIA OCUPATĂ în PREZENT:
- decanul Facultății Jurnalism și Științe ale Comunucării, USEM.
- Institutului de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei; doctor în științe politice, (urmează confirmarea CNAA a gradului științific de dr. habilitat în științe politice) cercetător ştiinţific coordonator,
- Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Jurnalism și Științe ale Comunicării, conferenţiar universitar;
 
Titulara disciplinelor: Comunicarea mediatică; Strategii persuasive în PR; Comunicarea politică; Imagologia
 
Domeniul de activitate științifică: comunicare politică;  teoria, metodologia și istoria politologiei, instituții și procese politice.
 
Participări la foruri științifice naționale și internaționale:
- Conferinţa ştiinţifică internaţională „Ucraina - România - Republica Moldova: relaţiile istorice, politice şi culturale în contextul proceselor de integrare europeană”. Cernăuţi: 22-24 septembrie 2010.
- Conferinţa ştiinţifică internațională Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu, România, 29-22 iunie 2011.
- Conferinţa ştiinţifică internațională: Activitatea  partidelor politice din R. Moldova și România. Chișinău, FRIȘPA, USM - București, SNSPA, 10 noiembrie 2011.
- Conferinţa ştiinţifică internațională Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu, România, 23-25 mai 2014.
- Conferinţa ştiinţifică internațională „Society, Media and  Politics”,București, România, 2-3noiembrie 2014.
- Co-coordanor al revistei de științe politice internaționale POLIS, 2016, România.
 
Date statistice privind numărul total de publicații științifice și metodico-didactice:  69 articole științifice; 2 monografii:
  1.  „PR -ul politic şi comunicarea de criză în Republica Moldova”. 2009-2010 // Studiu monografic, Imona Grup, SRL, 2010, 105 p. 6,0 c.a
  2. „Managementul PR-ului politic. Vânătoarea de voturi electorale.” Chișinău: editura Cartier, 2014, 340p.
  3. Manual de POLITOLOGIE, 2007  (elaborarea a  4 compartimente)
  4. Compartiment în Studiul enciclopedic Republica Moldova pe calea modernizării”, AȘM, 2015.
 
Proiecte instituţionale:
Elaborarea compartimentului Strategii comunicaţionale în contextul modernizării politice a Republicii Moldova în cadrul Proiectului instituţional al Centrului Cercetări Politice şi Relaţii Internaţionale  al ICJP, AŞM  „Modernizarea social-politică a Republicii Moldova în contextul extinderii procesului integraționist european” (2015-2018),
 
Proiecte internaționale:
Crossmedia şi jurnalismul de calitate. Proiect Tempus IV. Coparticipanţi: Facultăţile de Jurnalism din Moldova, Ucraina, România, Germania, Austria. 2012-2015 – cercetător.