MDРУEN

Profesorii noștri

Toate

Constantinovici Elena

professor
 
 
Condiția încadrării: în state
Gradul / Titlul Științific (didactic):
Doctor habilitat în filologie
Profesor universitar
 
Disciplina de predare:
Etica profesională
Corespondența economică
 
 
Domeniul ocupaţional
Cercetător științific, profesor universitar. Specialist în gramatică, în comunicare (scrisă şi orală); pragmatică; profesor de limba română ca limbă maternă şi ca limbă străină.
Lucrări ştiinţifice publicate: 200 de studii şi articole, inclusiv 4 monografii, 4 dicţionare, 8 manuale (în colaborare) 
 
Experienţa profesională
Activitatea științifică:
2000-2011 - Cercetător ştiinţific principal la Institutul de Lingvistică al A.Ş.M. (actualmente Institutul de Filologie al A.Ş.M.) 
1991–2000 - Cercetător ştiinţific coordonator la Institutul de Lingvistică al A.Ş.M.
1985–1991 - Cercetător ştiinţific superior, ILL al A.Ş.M.
1974–1985 - Cercetător ştiinţific inferior, Institutul de Limbă şi Literatură al A.Ş.M.
 
Activitatea didactică:
2011 până în prezent (titular) - Profesor universitar la Universitatea de studii Europene din Moldova.
2002 - 2011 (prin cumul) - Conferenţiar/Profesor univ., Universitatea de Stat din Moldova.
2014 până în prezent (prin cumul) - Profesor universitar la Universitatea Academiei de Științe a Moldovei
 
STUDII
1952-1960 - Elevă, Şcoala medie din s. Tudora, r-nul Ştefan Vodă
1960-1965 - Studentă, Facultatea de Litere, USM
1972-1976 - Doctorandă, Institutul de Limbă şi Literatură al A.Ş.M
 
Titluri ştiinţifice:
2008 - Profesor universitar
2001 - Doctor habilitat în filologie, specialitatea 10.02.01. – Limba română
1995 - Conferențiar cercetător
1980 - Doctor în filologie
 
Premii şi distincţii:
2012 - Gloria Muncii
2013 - Diploma de onoare a A:Ș:M: