MDРУEN

Profesorii noștri

Toate

Bahneanu Vitalina

professor
 
Decan Interimar
 
Condiția încadrării: în state
Gradul / Titlul Științific (didactic):
Doctor în filologie
Doctor Conferențiar
 
Disciplina de predare:
Aspecte funcțiomale ale limbii
 
Experienţa profesională
1985-1987 - Şcoala de Cultură Generală nr.10 (Mihai Eminescu), Chişinău - învăţător
1987-1990 - Muzeul Republican al Învățământului - colaborator ştiinţific
1990-1996 - Universitatea Agrară – lector
1996-2010 - Universitatea de Stat din Moldova - lector USM, Facultatea Limbi și Literaturi Străine, Catedra Limba Franceză .
2010-prezent - Universitatea de Stat din Moldova - conferenţiar, Facultatea Limbi și Literaturi Străine, Departamentul Limba Engleză – Limba Franceză de Specialitate.
2014-prezent - Universitatea de Studii Europene din Moldova, decan interimar

Educaţie şi formare    
Studii:    
2006-2010 – Şcoala Doctorală, Doctor în Filologie -  cu teza: Dimensiunile implicitului în discursul politic, Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău
1980-1985 – Facultatea Limbi şi Literaturi Străine, specialitatea Filologie (limba și literatura franceză), Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău; ( Filolog, Profesor, traducător)
1970-1980 - Absolventă a şcolii medii de cultură generală din satul Alcedar (medalie de aur).

Cursuri de perfecționare profesională
 • Didactique des disciplines non linguistiques (AUF), Chisinau,2014.
 • Le management du temps (AUF), Chisinau, 2015
 • Français sur objectifs universitaires (AUF), Chisinau, 2015
 • Intelligence émotionnelle (CRU, USM), Chisinau, 2015
 • Développement de la compétence d’apprendre à apprendre (AUF), Chisinau, 2016
 • Méthodes et techniques interactives centrées sur l'apprenant, 2016
 • Managementul comunicării, AUF, iunie 2014
 • Développement des technologies éducatives. Concevoir des tâches d’évaluation et évaluer des apprenants. AUF, iunie 2013.
 • Iulie 2013-stagiu de perfecţionare şi documentare în cadrul Universităţii Paris, Sorbona 3.
 • "L’exploitation des TIC dans l’enseignement du français à l’université", AUF, 12 ianuarie, 2011
 • "Gestion de la rédaction et de la publication scientifique en ligne", AUF în parteneriat cu USM, 14-16 ianuarie 2009
 • Octombrie 2000, mobilitate academică, Universitatea Cuza-Vodă, Iaşi, România
 • Noiembrie 2001 – iulie 2002, mobilitate academică, Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi, România
 • Septembrie 2002-stagiu de cercetare , Academia De Ştiinţe , Bucureşti, Romînia
 • iulie 2003 – stagiu pentru profesorii de l.franceză , CRU,  Grenoble, Franţa
 • iulie 2005-şcoala de vară-moderator, Bordeaux-4, Franţa
 • iulie 2007– stagiu de documentare în cadrul Şcolii Doctorale”Sorbona, Paris IV”, “texte et langages”
 • decembrie 2009-stagiu de documentare în cadrul Şcolii Doctorale”Sorbona, Paris IV”, “texte et langages”
 
 

Student

Linie fierbinte

Anticamera USEM

+373 22 509 122
info@usem.md

COMISIA DE ADMITERE
+373 22 509 149

Anticamera Liceului
+373 22 509 131
liceul.european@yahoo.com

De unde ați aflat despre USEM?

Toate știrile

Știri

Adresați o întrebare