MDРУEN

Profesorii noștri

Toate

Ţurcan Aurelia

professor
 
Condiția încadrării: în state
Gradul / Titlul Științific (didactic):
Doctor în ştiinţe economice
Profesor universitar interimar
 
Disciplina de predare:
Statistica
Econometrie
 
STUDII
Studii universitare
1982 – 1987 Studii universitare Universitatea Agrară de Stat din Moldova, mun. Chişinău Facultatea de economie (1982-1987), Diplomă cu menţiune
Doctorat 
1997 – 2001 Academia de Studii Economice din Bucureşti, România, Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică
Studii de postdoctorat 
2008 – 2010 specialitatea „Economie si management” Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică