MDРУEN

Profesorii noștri

Toate

Litra Stela

professor
 
Condiția încadrării: în state
Gradul / Titlul Științific (didactic):
Doctorandă
Magistru în drept
Lector universitar
 
 
STATUTUL ACTUAL
13.07.2006 – present, lector universitar - Catedra Drept Public, Facultatea de Drept, Universitatea de Studii Europene din Moldova
 
STUDIILE
1988-1997  Gimnaziul s.Burlăneşti, rn. Edineţ
1997-2000  Colegiul Politehnic Bălţi
2000-2005  Universitatea de Studii Europene din Moldova (USEM), Facultatea de Drept. Licenţiat în jurisprudenţă (drept constituţional şi administrativ)
2005-2006  Universitatea de Studii Europene din Moldova (USEM), Facultatea de Drept. Master în drept (drept internaţional)
2006-2008  Doctorand, Institutul de Istorie, Stat şi Drept, Academia de Ştiinţe a Moldovei, competitor (drept internaţional public) 
2013-2014  Universitatea Pedagogică de Stat „I.Creangă” (modulul Psihopedagogie)
2014-2015  Ministerul Justiţiei al R.M. – Atestat privind desfăşurarea activităţii de mediator