MDРУEN

Lista cartilor editate de USEM

În limba română:
 
1.    Lazar T.- Ghid metodic  la cursul de derpt internaţional privat.-2008;
2.    Chirinciuc G. – Persoana juridică – subiect de drept civil.-2008;    
3.    Chirtoacă L.- Drept civil. P.g. curs de lecţii. -2008 ;
4.    Conferinţă ştiinţifică-practică „Probleme actuale ale legislaţiei naţionale în contextul procesului integraţionist European.” Consacrată memoriei ilustrului jurist, savant şi pedagog Constantin Florea. -2008
5.    Conferinţă ştiinţifică – practică „Reafirmarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale la 60 de ani ai declaraţiei universale a drepturilor omului. -2008;
6.    Deliu A. – Statistica – îndrumar metodic privind efectuarea lucrării de verificare.-2010
7.    Derescu P.- Diologidmul stimultativ în creaţia publicistică a lui Efim Josanu.-2010
8.    Donciu A. / Crima/ predicat ]n infracţiunea   de spălare a banilor.-2010
9.    Oleinic L- Politologie . curs de note p1.-2010
10.    Oleinic L.- Politologie. Curs de note p.2 -2010
11.    Oleinic L. – Politologie. Curs de note. P.3-2010
12.    Oleinic L. – Politologie. Curs de note. P.4 -2010
13.    Pîrţac G. – Politologie. - 2010
14.    Draguţan C. – English for Beginners. - 2010
15.    Reformele cadrului legal şi instituţional din Republica Moldova prin prizma practicilor europene. -2010;
16.    Implimentarea normelor dreptului internaţional în legislaţia naţională a Republicii Moldova. -2011.
17.    Ştefîrţă A. – Istoria psihologiei. -2012
18.    Ştefîrţă A. – Psihologia personalităţii. - 2012
19.    Vieriu D., Vieriu E. – Dreptul muncii. -2012
20.    Vieriu D., Vieriu E. – Dreptul constituţional şi instituţii politice. -2012;
21.    Vieriu D., Vieriu E. – Dreptul securităţii şi protecţiei sociale. -2012;
22.    Deliu A. – Economia unităţilor economice. Lucrare de verificare.-2012;
23.    Baciu Gh. – Curs de medicină legală – 2013;​
 
În limba rusă:
 
24.    Волков Э.  Седлецки Ю – Основы политической науки и права.  к.1 - 2006
25.    Седлецкий Ю. Оправдательный приговор в уголовном процессе Республики Молдова и его общественно – политическое значение. - 2008
26.    Олейник Л. – Современный переходный период: Сравнительный анализ.- 2009;
27.    Волков Э. Седлецки Ю. – Права человека . (исторические теоритические и практические аспекты). К.1 -2011;​
 
În limba franceză:
 
28.    Chiriac A., Chiriac M. – Les branches  du driot refletees dans la convention Europeenne des driots de l’homme.V.1-2011
29.    Chiriac A., Chiriac M. – Recueil  d’articules scientifiques – pratiqoues  consacres au commentaire de la convention Eropeenne de driots de l’homme. V.1 - 2011
30.    Chiriac A., Chiriac M. – Recueil d’articles scientifiques- partiqoues consacres au commentaire de la convention Europeenne de driots de l’homme. V.3-2011;

Student

Linie fierbinte

Anticamera USEM

+373 22 509 122
info@usem.md

Anticamera Liceului
+373 22 509 131
liceul.european@yahoo.com

De unde ați aflat despre USEM?

Toate știrile

Știri

Adresați o întrebare