MDРУEN

Tematica tezelor de licență - Facultatea de Ştiinţe Politice şi Relaţii Intrenaţionale

 
TEMATICA TEZELOR DE LICENŢĂ
pentru anul universitar 2017-2018
 
Aprobată la Şedinţa Catedrei din 26 septembrie 2017
Proces Verbal nr. 2.
 
Şef Catedră: Pîrţac Gr.,
doctor în ştiinţe politice, conferenţiar universitar
 
Varianta PDF a documentului poate fi accesată AICI.
 1. Abordări politice privind serviciul militar în Republica Moldova
 2. Cultura organizitională în contextul reformei administraţiei publice
 3. Rolul administraţiei publice: organizare şi gestionare a servicilor publice
 4. Particularităţiile politico-sociale în Republica Moldova
 5. Influenţa migraţiei asupra sisitemului politic în Republica Moldova
 6. Impactul aderării  Republicii Moldova la Uniunea Europeană
 7. Comportamentul actorilor politici europeni
 8. Evaluarea guvernării în statele Uniunii Europene
 9. Sistemul jurisdictional al Uniunii Europene
 10. Securitatea informaţională a Republicii Moldova, în contextul noilor provocări geopolitice
 11. Edificarea statalui de drept a Republicii Moldova
 12. Drepturile electorale ale cetăţenilor
 13. Reglementări consituţionale ale protecţie dreptului omului  în Republica Moldova
 14. Rolul instituţiilor europene în procesul de luare a deciziilor a Uniunii Europene
 15. Organizaţiile internaţionale, funcţionarea si clasificarea lor
 16. OSCE la etapa actuală-aportul privind soluţionarea conflictelor interetnice
 17. Rolul Consiliul Europei în asigurarea stabilităţii europene
 18. Geopolitica la etapa  actuală: provocări pentru Republica Moldova
 19. Comunicarea – principala modalitate de realizare a Relaţilor internaţionale
 20. Rolul negocierilor în practica diplomatică
 21. Impactul Etichei  asupra activităţii diplomatice.
 22. Protocolul şi ceremonialul diplomatic ca mecanisme în stabilirea relaţiilor diplomatice 
 23. Negocierile în activitatea politică
 24. Constituirea serviciului diplomatic în Republica Moldova
 25. Modelul clasic al sistemului internaţional: politica de  putere şi balanţa puterilor  până la Primul Război Mondial
 26.  Războiul rece: conceptualizare şi periodizare
 27.  Implozia comunismului şi prăbuşirea sistemului bipolar
 28.  Anarhia sistemului politic internaţional la începutul secolului al XXI-lea
 29.  Realismul în relaţiile internaţionale 
 30.  Realismul după Războiul rece : problema extinderii NATO.
 31.  Liberalismul în relaţiile internaţionale: elementele cheie ale teoriei liberale.
 32.  Pluralismul sau Societatea Internaţională
 33.  Interesul național în epoca globalizării
 34.  Procesele integraționiste în evoluția relațiilor internaționale contemporane
 35. Abordarea conceptuală a problemei legităților în relațiile internaționale.
 36. Abordarea sistemică în studiul relațiilor internaționale.
 37. Activitatea organizațiilor internaționale în soluționarea conflictelor politice.
 38. Apariţia şi codificarea normelor de protocol şi ceremonial.
 39. Aplicabilitatea directă a tratatelor internaţionale în ordinea juridică internă.
 40. Aplicarea metodelor științifice în analiza relațiilor internaționale.
 41. Căile de europenizare și constrângerile legate de influența Uniunii Europene.
 42. Caracteristicile geopolitice ale sistemului internațional la începutul secolului XXI.
 43. Colaborarea ca factor de consolidare a sistemului internațional contemporan.
 44.   Colaborarea Republicii Moldova în cadrul programului Parteneriat pentru Pace RM-NATO.
 45. Comunicarea interculturală - modalitate de comunicare internaţională.
 46. Comunicarea persuasivă şi propaganda: abordări teoretico-practice.
 47. Comunicarea politică şi democratizarea societăţii.
 48. Cooperarea interconfesională în relațiile internaționale: realități și perspective.
 49. Cooperarea internaţională în combaterea terorismului.
 50. Dezvoltarea constituţională a Republicii Moldova: probleme şi perspective.
 51. Esența și particularitățile conflictelor internaționale.
 52. Esența şi particularităţile serviciului diplomatic în Republica Moldova.
 53. Evoluția politicii interne a Republicii Moldova în condițiile geopolitice actuale.
 54. Evoluţia sistemului mass-media în contextul schimbărilor geopolitice contemporane.
 55. Fenomenul globalizării în contextul relaţiilor internaţionale contemporane.
 56. Formatul de negocieri 5+2 privind reglementarea conflictului transnistrean.
 57. Locul şi rolul democraţiei în teoria politică.
 58. Locul şi rolul puterii politice în sistemul social global.
 59. Manipularea în comunicarea internaţională: abordări conceptuale.
 60. Mecanismele și instrumentele negocierilor în relațiile internaționale.
 61. Mediatizarea procesului de integrare europeană.
 62. Mijloace de realizare a obiectivelor și intereselor în arena internațională.
 63. Modelele politicii regionale: abordarea comparativă.
 64. Rolul negocierii în soluționarea conflictelor internaționale.
 65. Ordinea internațională în interpretarea teoriilor relațiilor internaționale.
 66. Organizațiile religioase în contextul cooperării internaționale: evoluţii şi tendinţe.
 67. OSCE - ca mecanism de soluţionare a conflictului transnistrean.
 68. Pacea şi războiul ca probleme globale majore ale comunităților internaționale.
 69. Paradoxurile regimurilor democratice în condiţiile globalizării.
 70. Parteneriatul estic ca instrument al politicii de vecinătate a Uniunii Europene: importanţa strategică şi geopolitică.
 71. Participarea social-politică a cetăţenilor în contextul politicilor regionale.
 72. Particularitatea politicii regionale în condiţiile actuale.
 73. Particularitățile proceselor integraționiste economice la începutul sec. al XXI-lea.
 74. Perspectivele geopolitice ale statalității moldovenești.
 75. Perspectivele NATO în noile condiţii geopolitice.
 76. Principiul separării puterilor în stat şi implementarea acestuia în Republica Moldova.
 77. Puterea politică în sistemul social global.
 78. Reconfigurarea centrelor de putere în epoca contemporană: evoluţii şi tendinţe.
 79. Rolul Consiliului Europei în lupta contra criminalităţii.
 80. Rolul democraţiei în renovarea societăţilor aflate în perioada de tranziție.
 81. Rolul diplomației în dezvoltarea și consolidarea cooperării internaționale.
 82. Rolul diplomației moderne în soluționarea conflictelor înghețate.
 83. Rolul diplomației moldoveneşti în edificarea statalității.
 84. Rolul mass-media ca instrument de schimbare a comportamentului electoral.
 85. Rolul mass-media în procesul de globalizare.
 86. Rolul normelor de etichetă în cadrul recepţiilor diplomatice.
 87. Rolul OSCE în promovarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.
 88. Rolul statelor în configurarea sistemului internaţional contemporan.
 89. Rolul statului în asigurarea securității naționale în contextul globalizării.
 90. Valorile democratice în Republica Moldova în contextual proceselor integraționiste.
 91. Stilurile naționale de negociere în relațiile internaționale contemporane.
 92. Suveranitatea naţională şi formele de realizare a acesteia în Republica Moldova.
 

Student

Linie fierbinte

Anticamera USEM

+373 22 509 122
info@usem.md

Anticamera Liceului
+373 22 509 131
liceul.european@yahoo.com

De unde ați aflat despre USEM?

Toate știrile

Știri

Adresați o întrebare