MDРУEN

Cadrul Legal USEM

 

 

1. Carta USEM

 

2. Norme privind drepturile, obligaţiile si sancţiunile cititorilor bibliotecii

 

3. Politica de asigurare a calității

 

4. Regulament de organizare si funcţionare a bibliotecii USEM

 

5. Regulament privind organizarea evaluării activităţii de învăţare a studenţilor

 

6. Regulament privind organizarea şi desfăşurarea stagiilor de practică în USEM

 

7. Regulamentul Comisiei de Management al Calității

 

8. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Biroului de Consiliere a studenţilor privind formarea carierei

 

9. Regulamentul general de funcționare a USEM

 

10. Regulamentul privind asigurarea calității în USEM

 

11. Regulamentul privind evaluarea periodică a calităţii personalului didactic

 

12. Regulamentul privind pregătirea specialiştilor la USEM pe bază de contract

 

13. Regulamentul privind pregătirea tezei de licență la USEM

 

14. Regulamentul privind pregătirea tezei de master la USEM

 

15. Regulamentul privind pregătirea tezei de doctorat la USEM

 

16. Regulamentul USEM cu privire la mobilitatea academică in învățământul superior

 

17. Regulamentul USEM cu privire la mobilitatea studenţilor şi cadrelor didactice

 

18. Regulamentului privind iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studii

 

19. Regulile de comportare a studenților USEM

 

20. Codul etic al USEM

 

21. Plan strategic al USEM pentru 2016 - 2021

 

22. Regulament cu privire la organizarea studiilor superioare de masterat, ciclul II în cadrul USEM

 

23. Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studiile superioare de doctorat, ciclul III, în cadrul Universității de Studii Europene  din Moldova, anul de studii 2015-2016