MDРУEN

Admiterea la Ciclul II

 
 
Termenele de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere în cadrul Universităţii de Studii Europene din Moldova pentru anul universitar 2018 - 2019 vor fi anunțate mai tîrziu.
 
 
 
Oferta de Studii 
FACULTATEA DE DREPT - 8 000 MDL / an
 
Masterat științific și de profesionalizare:
 1. Drept economic
 2. Drept penal
 3. Drept internațional
 4. Drept constituțional și drept administrativ
Durata studiilor – 1,5 ani la master științific și 2 ani la master de profesionalizare
 
 
Masterat științific și de profesionalizare:
 
 1. Economia și Administrarea Afacerilor
 2. Administrarea financiar-bancară
 3. Turism și servicii hoteliere
Durata studiilor – 2 ani
 
 
Masterat științific:
Traducere specializată și tehnica documentării terminologice
 
Masterat de profesionalizare:
Limbi moderne și ghidare turistică
 
Durata studiilor – 2 ani
 
 
Masterat științific și de profesionalizare:
 1. Comunicare și Relații Publice
 2. Cross Media și Jurnalismul de Calitate
Durata studiilor – 2 ani
 
 
Masterat de profesionalizare:
 1. Psihologia educației
 2. Psihologia muncii și organizațională
 3. Psihologia clinică
Durata studiilor – 2 ani
 
 
Masterat de profesionalizare:
 1. Studii diplomatice
 2. Analiza politică
 3. Politica de resurse umane și personal
Durata studiilor – 2 ani
 
 
 
 
Documentele necesare pentru înscriere la admitere sunt:
 1. Buletinul de identitate în original și copie;
 2. cererea de înscriere la concursul de admitere (model aprobat de Senat) - se completează pe loc;
 3. actul de studii, în original și copie, cu anexa respectivă;
 4. 4 fotografii 3x4 cm;
 5. bon de plată a taxei de înscriere - se achită pe loc.
 
Studiile se efectuează cu taxă, în bază de contract, în limba română, rusă și engleză.
! Candidații pot opta, după înmatriculare, pentru o altă limbă de instruire de cât cea din instituția preuniversitară pe care au absolvit-o.
! Cetățenii străini și alolingvii care optează pentru programe de studii cu predare în limba română au obligația să facă dovada cunoașterii limbii române. 
 
Taxele de studii pot fi accesate AICI.
Taxa poate fi achitată în rate. 

Student

Linie fierbinte

Anticamera USEM

+373 22 509 122
info@usem.md

Anticamera Liceului
+373 22 509 131
liceul.european@yahoo.com

De unde ați aflat despre USEM?

Toate știrile

Știri

Adresați o întrebare