MDРУEN

FAQ Admitere

 
 
Dragi Absolvenți!
 
Administrația USEM și-a propus să vă ajute în procesul de Admitere, și a hotărît să elaboreze un ghid.
Aici vor fi culese cele mai frecvente întrebări despre Admitere, cu răspunsurile corespunzătoare.
 
Vă rugăm mult să nu ezitați și să vă adresați întrebările și/sau opiniile/reclamațiile pe adresa info@usem.md sau în mesaj privat pe pagina noastră facebook.

 

1. Cînd începe Admiterea?

 

CICLUL I (studii superioare de licenţă)
a)    25 iulie - 01august 2016 – depunerea cererilor de participare la concursul de admitere;
b)    02 august 2016 – desfăşurarea probelor de aptitudini (ora 9.00);
c)    04 august 2016 – anunţarea rezultatelor intermediare;
d)    08 august 2016 – depunerea documentelor în original;
e)    11 august 2016 – anunţarea rezultatelor finale. 
 
Concursul repetat ( pentru locurile neacoperite)
a)    12 - 19 august 2016 – depunerea cererilor de participare la concursul de admitere repetat;
b)    22 august 2016 – desfăşurarea probelor de aptitudini (ora 9.00);
c)    23 august 2016 – anunţarea rezultatelor intermediare;
d)    24 august 2016 – depunerea documentelor în original;
e)    26 august 2016 – anunţarea rezultatelor finale. 
 
CICLUL II (studii superioare de masterat)
a)    25 iulie - 25 august 2016– depunerea cererilor de participare la concursul de admitere;
b)    26 august 2016 – anunţarea rezultatelor
 
 

2. Oferta de studii 2016 este prezentată aici

 

3. Proba de aptitudini?

 

USEM va organiza probă de aptitudini pentru candidaţii care optează pentru specialităţi din domeniul general de studiu
34 Ştiinţe ale comunicării (profesională 341 Jurnalism şi 342 Ştiinţe ale comunicării), conform regulametului.
Ca metodă de organizare a probei de aptitudini pentru specialității sus menționate - va fi petrecută sub formă de eseu, la disciplina: limba și literatura română
 

4. Taxa de studii?

 

Puteți vedea AICI taxele de studii la USEM pentru Admiterea 2016.
Taxa de studii poate fi achitată în rate!
 

5. Studii la buget?

 

USEM oferă posibilitatea de a studia fără taxă, în bază de concurs.
De scutire de taxă pot beneficia persoanele cu media de la 9,3, după prima sesiune.

Dat fiind faptul că USEM este o universitate privată, scutirea de taxă rămâne la discreția Rectorului.
Solicitați. Întrebați. Negociați!

 

6. Cămin?

 

Din păcate, USEM nu dispune de cămin.
 

7. Documente necesare? 

 

  1. Buletinul de identitate cu copia simplă;
  2. Actul de studii, în original (diploma de BAC sau de colegiu), cu anexa respectivă;
  3. Certificatul medical-tip (nr.086/e), eliberat în anul admiterii; În funcţie de specialitate/domeniu de formare profesională, instituţia de învăţămînt poate organiza un examen medical suplimentar;
  4. Diplomele de gradul I-III. Obţinute de către candidaţi la concursurile şcolare republicane sau internaţionale, la disciplinele de studiu, precum şi diplomele ce atestă participarea la diferite concursuri (olimpiade), expoziţii etc., organizate de ministerul educaţiei sau de ministerele de resort;
  5. 4 fotografii 3x4 cm (acestea trebuiesc semnate pe verso, pentru ca comisia să poată ști cine este persoana de pe foto);
  6. Livretul militar sau adeverința de recrut;
  7. Certificatul de studii, cu notele obţinute la examenele de bacalaureat şi situaţia şcolară pe anii de studii, pentru absolvenţi de licee din România, promoţia din anul admiterii, urmînd ca diploma de bacalaureat să fie prezentată ulterior;
  8. Copia certificatului de naştere al unuia din părinţi, pentru cetăţenii statelor membre ale C.S.I. şi ai ţărilor baltice de naţionalitate moldoveni (români);
  9. Chitanţa de plată a taxei de înscriere (30 lei, se achită pe loc);
  10. Tot pe loc veți îndeplini o cerere (anchetă) de înscriere la concursul de admitere. 
Notă: Dacă doriți să depuneți actele la mai multe universități, puteți depune copiile acestora. Dar la depunere trebuie numaidecât să prezentați și originalele. Copiile documentelor menţionate mai sus, avizate, în baza originalelor, de către Comisia de admitere, se vor anexa la cererea de înscriere la concurs, în cazul în care candidatul la studii intenţionează să participe la concursul de admitere doar în instituţia dată, acesta poate anexa la cererea de înscriere documentele în original.
 
 

8. Puteți fi admis/ă cu diploma de colegiu?

 

Da. Anul acesta se mai permite admiterea în baza diplomei de colegiu. Indiferent ce colegiu ați absolvit. Detalii puteți vedea AICI, punctul 22.
 

9. Sunteți plecat/ă peste hotare, și doriți să depuneți actele la USEM. Ce e de făcut?

 

În așa caz aveți nevoie de o procură de împuternicire. Atunci Mandatarul poate depune actele fără prezența Dvs.
 

10. Ce subiecte veți studia în decursul anilor de studenție?

 

Aici avem prezentat un mic rezumat a tuturor suporturilor didactice, planurilor de învățămînt, calendarelor academice etc. 
 

11. Ce puteți studia la Universitatea de Studii Europene din Moldova?

 

Universitatea de Studii Europene din Moldova include șase facultăți. Anume: 
 

 

AICI puteți găsi detalii despre adresă

 

 

ALTELE

 

Careva documente care v-ar putea ajuta - vedeți AICI
Mai detailat despre Universitate puteți găsi AICI.
 
 
 
 
 

Student

Linie fierbinte

LINIA FIERBINTE USEM
pentru
sugestii, reclamații sau întrebări

022 509 122
info@usem.md

De unde ați aflat despre USEM?

Toate știrile

Știri

Adresați o întrebare