MDРУEN
Precedent |  Știri  |  Next

Programul „Burse de Merit” 2018

Centrul de Informaţii Universitare anunţă programul „Burse de Merit” 2018 – pentru cei mai buni studenţi ai ţării, ediţia XXIII, organizat sub egida Consiliului Rectorilor din Republica Moldova, cu suportul financiar al BC „Moldova Agroindbank” SA şi al Orange Moldova.
Programul oferă în bază de concurs 50 de burse a câte 12.000 MDL, după cum urmează:
  • 35 burse – pentru studenţii din ultimul an de studii superioare de licenţă (inclusiv penultimul an din cadrul programelor de studii integrate);
  • 15 burse – pentru studenţii din primul an de studii superioare de master (inclusiv ultimul an din cadrul programelor de studii integrate). 
​Criterii de eligibilitate pentru aplicanţi:
1. să fie cetăţeni şi rezidenţi ai Republicii Moldova, cu vârsta limită de până la 30 ani inclusiv;
2. să fie: 
  • studenți înmatriculaţi în ultimul an de studii, cu frecvenţă la zi, ciclul I, studii superioare de licenţă (anul absolvirii 2019), în una din instituţiile de învăţământ superior din RM (excepţie: filialele universităţilor străine cu sediul pe teritoriul RM); sau
  • studenți înmatriculaţi în primul an de studii, cu frecvenţă la zi, ciclul II, studii superioare de master (care şi-au continuat studiile de master imediat după absolvirea ciclului de licenţă), în una din instituţiile de învăţământ superior din RM (excepţie: filialele universităţilor străine cu sediul pe teritoriul RM); sau
  • studenţi care urmează programe de studii integrate (studii superioare de licență și master), cu frecvenţă la zi, în una din următoarele instituţii de învățământ superior din RM:
- Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”,
Facultatea Medicină şi Facultatea Sănătate Publică – eligibili fiind studenţii de la anii de studii V şi VI;
Facultatea Farmacie şi Facultatea Stomatologie – eligibili fiind studenţii de la anii de studii IV şi V;
- Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Facultatea Medicină Veterinară – eligibili fiind studenţii de la anii V şi VI;
- Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Urbanism şi Arhitectură, Specialitatea Arhitectură – eligibili fiind studenţii de la anii de studii IV şi V;
- Universitatea Slavonă, Facultatea Economie, Specialitatea Arhitectură – eligibili fiind studenţii de la anii de studii IV şi V. 
3. să dea dovada unei reuşite academice, având media notelor pentru toţi anii de studii nu mai mică de 9 – domeniile ştiinţelor social-umaniste, 8,5 – domeniile ştiinţelor exacte, tehnice şi medico-biologice şi 8 – în cazul studenţilor cu dizabilităţi şi/sau orfani. Pentru studenții masteranzi se va lua în considerare nota medie generală de licență din diploma de licență.
4. să demonstreze participarea în activităţi curriculare şi extracurriculare (cerinţă obligatorie).
 
Data limită de prezentare a dosarelor – 17 decembrie 2018, ora 17:00! 
Orarul de primire a dosarelor: luni – vineri, 10:00 – 17:00.
 
Nu sunt eligibili programului „Burse de Merit” 2018:
- studenţii, care au beneficiat/beneficiază de burse în cadrul altor concursuri, anunţate în anul calendaristic 2018, e.g. Bursa Republicii, Bursa Guvernului, Bursa Președintelui, inclusiv alte programe de burse de stat și private (cu excepția burselor universitare);
- studenţii, care au absolvit ciclul I, studii superioare de licenţă şi/sau ciclul II, studii superioare de master şi, la moment, urmează o a doua licenţă sau un al doilea master;
- studenţii înmatriculaţi la USMF, care urmează rezidenţiatul şi secundariatul clinic;
- studenţii, care au beneficiat de „Burse de Merit” în ediţia 2017 a programului. Pentru a participa în concurs, candidaţii trebuie să prezinte un dosar de aplicare complet.
 
Lista documentelor necesare este indicată în formularul de aplicare pentru program, precum și regulament, care pot fi solicitate la sediul Centrului de Informaţii Universitare sau descărcate mai jos.
Formularul este disponibil în limbile română şi rusă.
Dosarele de aplicare pentru concurs se vor depune personal sau pot fi transmise prin poştă ordinară (prin scrisoare recomandată „Poșta Moldovei”) la adresa:
Centrul de Informaţii Universitare str. A. Puşkin 16 mun. Chişinău, MD 2012 „Burse de Merit”
 
Originalele diplomelor nu se expediază prin poștă!
 
Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la: (022)221167, (022)221172, 068220072, eac@eac.md.
Dosarele incomplete sau prezentate după termenul limită nu vor fi examinate.
Dosarele nu se restituie. Rezultatele concursului sunt definitive şi nu pot fi supuse contestării.
 
ATENŢIE!!!
Concursul constă din 2 etape de selecţie a candidaţilor, în baza dosarelor depuse, care vor fi examinate de către Comisia de Experţi Independenţi şi a unei probe scrise.
Doar candidaţii selectaţi în urma evaluării dosarelor vor fi invitaţi pentru susținerea probei scrise. Sponsori: BC “Moldova Agroindbank” SA şi Orange Moldova.
 
Parteneri: Asociaţia Naţională a Tinerilor Istorici din RM, Agenţia de publicitate Kim Art. Parteneri media: Revista „Săptămîna”, Publicația Periodică „TIMPUL de dimineață”, „Ziarul de Gardă” şi Agenţia de presă „IPN”.
 
 
 
 

Utilizator

Linie fierbinte

Anticamera USEM

+373 22 509 122
info@usem.md

Anticamera Liceului
+373 22 509 131
liceul.european@yahoo.com

Adresați o întrebare