MDРУEN
Precedent |  Știri  |  Next

Admiterea la studii superioare de doctorat 2016

 
 
Școala Doctorală Științe Juridice și Relații Internaționale a Universității de Studii Europene din Moldova (USEM) anunţă admiterea la studii de doctorat, în bază de contract, pentru anul de studii 2016-2017.
La concursul de admitere pot participa cetățeni ai Republicii Moldova și cetățeni străini.
 
ADMITEREA la studiile superioare de doctorat la USEM se desfășoară în conformitate cu Regulamentul privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III (Hotărîrea Guvernului nr. 1007 din 10.12.2014) și Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studiile superioare de doctorat, ciclul III, în cadrul Universității de Studii Europene  din Moldova, aprobată de Senatul USEM pe 26 octombrie 2015. 
 

                                                              PROGRAME DE DOCTORAT       

Domeniul ştiinţific
Ramuraştiinţifică
Profilulştiinţific
Specialitateaştiinţifică
5. Ştiinţe sociale şi economice
55. Ştiinţe juridice
552. Drept public
    552.01. Drept constituţional
    552.02. Drept administrativ
    552.03. Drept financiar (bancar, fiscal, vamal)
    552.04. Drept funciar și al mediului
    552.05. Drept informațional
    552.06. Dreptul științei, educației și culturii
    552.07. Drept contravenţional
    552.08. Drept internaţional şi european public
553. Drept privat
    553.01. Drept civil
    553.02. Dreptul afacerilor
    553.03. Drept procesual civil
    553.04. Dreptul familiei
    553.05. Dreptul muncii și protecției socilae
    553.06. Drept internaţional şi european privat
554. Drept penal
    554.01. Drept penal şiexecuţional penal
    554.02. Criminologie
    554.03. Drept procesual penal
    554.04. Criminalistică, expertiză judiciară,  investigaţii operative
 
 
Depunerea dosarelor se desfășoară în perioada 26 septembrie – 10 octombrie 2016 pe adresa: 
Universitatea de Studii Europene din Moldova,
str. Gh.Iablocikin 2/1, biroul 802,
telefon de contact: (022) 509-132, 079443512
 
Candidaţii la studii superioare de doctorat susţin 2 probe de admitere la specialitatea aleasă.
Media minimă de admitere este 8 (opt).
 
Probele de admitere, inclusiv testul de cunoaștere a unei limbi străine și atestarea cunoștințelor privind utilizarea programelor Microsoft Office și Internet Explorer, vor avea loc în perioada 11 - 21 octombrie 2016.
Afișarea rezultatelor finale de admitere și semnarea contractelor de studii de doctorat vor avea loc în perioada 24 - 31 octombrie 2016.
 
 
Pentru înscriere la doctorat candidatul prezintă următoarele acte:
 
 1. Curriculum Vitae
 2. Proiect de cercetare științifică (care să reflecte: tema, scop, obiective, rezultate scontate), contrasemnat de conducătorul științific (Accesați modelul Foii de Titlu pentru Proiect, și Foii de titlu pentru Referat).
 3. Copia (legalizată, doar pentru cetățenii străini) Diplomei de Master și a suplimentului
 4. Copia (legalizată, doar pentru cetățenii străini) Diplomei de studii superioare universitare și a suplimentului
 5. Copia buletinului de identitate; (pentru cetăţenii străini copia paşaportului)
 6. Copia adeverinţei de căsătorie sau a certificatului de schimbare a numelui de familie – se referă la persoanele, care şi-au schimbat numele
 7. Copia lucrărilor ştiinţifice publicate (minimum – 2 publicații) sau un referat ştiinţific (în volum de 10 - 15 pg.) cu o temă la specialitatea aleasă
 8. Copia carnetului de muncă
 9. Adeverință de cunoaștere a unei limbi străine (nivel B1, B2), testul DALF, TOEFL, DELE sau alte certificate internaționale recunoscute, fie testarea la o limbă străină. Pentru atestarea cunoștințelor  la o limbă străină este percepută suplimentar taxa de 50 lei.
 10. Certificat care atestă cunoașterea și utilizarea programelor Microsoft Office și Internet Explorer. În lipsa unui certificat pentru atestarea cunoștințelor este percepută suplimentar o taxa de 50 lei.
 11. Certificat medical–forma 086U
 12. Fotografii: mărimea 3x4 cm. – 3 buc.
 13. Un dosar tip mapă
 14. Taxa de înscriere – 40 lei
 
Dosarele cetățenilor străini vor conține suplimentar următoarele acte:
 1. Copia pașaportului având termenul de valabilitate cel puțin un an de zile
 2. Certificatul eliberat de Ministerul Educației din țara de origine confirmând pentru fiecare diplomă: autenticitatea diplomei, perioada de studii, valoarea academică a diplomei, descrierea sistemului de notare
 3. Certificatul de nostificare a diplomei eliberat de  Ministerului Educației al RM  (cu excepția cetățenilor din România)
 4. Certificat de cont bancar privind disponibilitatea sumei necesare pentru taxa de școlarizare
 5. Cazier judiciar.

 

 

 

PROGRAMUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII SUPERIOARE DE DOCTORAT ÎN CADRUL USEM

(anul de studii 2016-2017)
 
Activitatea
Perioada
Înscrierea candidaților
26 septembrie – 10 octombrie
Testul de cunoaștere a unei limbi străine
11 octombrie
Testul privind utilizarea programelor Microsoft Office și Internet Explorer
11 octombrie
Susținerea probei  I de admitere
13 octombrie
Susținerea probei  II de admitere
20 octombrie
Afișarea rezultatelor
21 octombrie
Afișarea rezultatelor finale
24 octombrie
Semnarea contractelor  de studii și achitarea taxei de studii
25 – 31 octombrie
Înmatricularea candidaților admiși
1 noiembrie 2016
 
 
*Informații detaliate privind locul și ora desfășurării probelor de admitere vor fi oferite ulterior.
 
 
 
 

Student

Linie fierbinte

Anticamera USEM

+373 22 509 122
info@usem.md

Anticamera Liceului
+373 22 509 131
liceul.european@yahoo.com

De unde ați aflat despre USEM?

Adresați o întrebare