MDРУEN
Precedent |  Știri  |  Next

EUROPEAN ECONOMIC INTEGRATION - 25-26 martie 2016

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ
РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ
UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE DIN MOLDOVA
Facultatea de ŞTIINŢE ECONOMICE
 
organizează
 
Conferinţă internaţională
EUROPEAN ECONOMIC INTEGRATION
Data de 25-26 martie 2016
 
Conferinţa înregistrată în registrul Consiliului Naţional pentru Atestare şi Acreditare
 
STIMAŢI COLEGI, PARTENERI ŞI PRIETENI!
Facultatea de Ştiinţe Economice, a Universităţii de Studii Europene din Moldova în parteneriat cu Universitatea Cooperatistă din Cazani vă invită la Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională consacrată problemelor actuale de creştere şi stabilitate economică în contextul integrării în spaţiul european.
SECŢIUNI DE LUCRU
 1. Aspecte financiare de asigurare a stabilităţii economice
 2. Aspecte manageriale de creştere economică
 3. Aspecte juridice ale integrării  europene
 4. Parteneriatul şi relaţiile economice internaţionale
 5. Probleme actuale ale dezvoltării turismului
 6. Marketing şi merceologie
 7. Rolul MASS-MEDIA  în promovarea  integrării europene
 
Solicităm respectuos doritorilor expedierea lucrărilor la adresa electronică:  lsargu@list.ru
Lucrările urmează a fi depuse în format electronic nu mai târziu de termenul limită indicat. Materialele care vor corespunde tematicii şi vor întruni cerinţele înaintate faţă de o lucrare ştiinţifică, vor fi prezentate de autori în cadrul conferinţei şi vor fi publicate în culegerea de materiale ale conferinţei.
 
REDACTAREA LUCRĂRILOR
Condiţii de tehno-redactare
 • Formatul hârtiei – A4
 • Spaţiu între rânduri - 1
 • câmpurile: stânga – 2,0 cm, sus/jos – 1,5 cm, dreapta – 1,0 cm.
 • Titlul – font: 12, bold
 • Autor – font: 12, italic. Pe stînga
 • Coautori – max 3
 • Abstract – în engleză sau franceză
 • Cuvinte cheie – max 5
 • Textul articolului, Font Times New Roman – 12
 • Articolul se expune în engleză, franceză, rusă, română
 • Volum – 5 pag cu bibliografie
 • bibliografia va fi perfectată conform cerinţelor standardelor în vigoare
 • trimitere în paranteze pătrate ( ex. [5, p.34])
TERMENE IMPORTANTE
 
20 martie 2016 – termenul limită de prezentare a lucrărilor.
 
DETALII EVENIMENT
- TAXA PENTRU CULEGERE pentru autori va constitui 100 lei pentru cetăţenii Republicii Moldova  în cazul dacă doriţi să o cumpăraţi
 
CONTACTE
Universitatea de Studii Europene din Moldova, cod 2069,
Chişinău, strada Gh. Iablocikin  2/1  Tel.  +373  022 509 141
 
La expedierea prin poşta electronică denumirea fişierului va coincide cu numele primului autor. Numerotarea paginilor nu se va efectua. Pentru un autor vor fi acceptate maximum două lucrări.
 

Student

Linie fierbinte

Anticamera USEM

+373 22 509 122
info@usem.md

Anticamera Liceului
+373 22 509 131
liceul.european@yahoo.com

De unde ați aflat despre USEM?

Adresați o întrebare