MDРУEN

Facultatea de Limbi Moderne

 
 
 
Facultatea este una dintre cele mai vechi centre de studiere a limbilor străine din republică şi s-a bucurat
 
totdeauna de prezenţa, în rândurile membrilor săi, a unor specialişti apreciaţi atât în calitate de cercetători, cît şi ca didacţi cu nume. Depunând eforturi pentru a asigura rezultate la acelaşi nivel la care au situat-o predecesorii lor, actualii componenţi ai colectivului departamentului se numără printre specialiştii cunoscuţi în literaturi anglofone și francofone sau în lingvistica de orientările cele mai diverse.Actualmente la catedrele facultăţii activează circa 18  cadre didactice, inclusiv: 1 doctor habilitat, profesor universitar, 6  doctori în ştiinţe, conferenţiari universitari. Profesorii de la facultate au beneficiat de stagii de formare și de perfecţionare în diverse instituţii superioare de învăţămînt din Franţa, Elveţia, Italia, Spania, Marea Britanie, Germania, Portugalia, Polonia, România, Bulgaria, Lituania ş.a., aplicând cu succes abilităţile şi competenţele achiziţionate în procesul academic.
Facultatea Limbi Moderne pregăteşte specialişti de înaltă calificare în baza curriculum–urilor elaborate după rigorile procesului de la Bologna.

 

Facultatea este dotată cu mijloace tehnice moderne: o sală multimedia, un cabinet lingofonic, o bibliotecă ce dispune de surse cu literatură informativă şi didactică de specialitate, un centru anglofonic şi un centru de hispanistică care oferă studenţilor o şansă în plus de a se integra în mişcarea ştiinţifică şi profesională internaţională. Studenţii Facultăţii au posibilitatea să-şi desfăşoare practica de specialitate la diverse corporaţii naţionale şi instituţii internaţionale cu sediul la Chişinău, în cadrul liceelor naţionale, la Camera de Comerţ şi Industrie, Centrul Naţional de resurse pentru Tineret, Confederaţia Naţională a Patronatului, IPNA Compania „Tele Radio Moldova”, în cadrul ministerelor, Curtea Constituţională, Institutul Muncii, birouri de traducere şi notariale. La absolvirea facultăţii, studenţii pot beneficia de angajarea în cîmpul muncii în cadrul uneia dintre instituţiile nominalizate. Catedrele Facultăţii colaborează fructuos cu instituţiile de învăţămînt superior din alte ţări: România, Franţa, Spania, Italia, Ucraina, Lituania, Bulgaria, Egipt, ş.a.
La Facultatea Limbi Moderne a USEM sînt implementate în practica didactică şi ştiinţifică cele mai noi metode de cercetare şi predare, mobilitatea academică a studenţilor realizîndu-se prin participarea la diverse proiecte, burse de studii şi cercetare.
O particularitate a conţinuturilor programelor de studii este accentul pus pe studiul teoretic şi aplicativ al abordărilor critice contemporane ale fenomenului cultural al civilizaţiei şi culturii ţărilor, limbile cărora se studiază, prin cursuri ce asigură pătrunderea în spaţiul cultural românesc a celor mai recente dezvoltări critic-culturale. Cursurile de lingvistică engleză, franceză, spaniolă, germană, italiană au un profil distinct în comparaţie cu alte catedre similare prin componenţa teoretică , explicativă pe care o cuprind.
 
 
Catedra acordă maximă atenţie predării funcţionale a limbii, precum şi însuşirii limbajelor speciale. În acest sens, menţionăm înfiinţarea şi dezvoltarea secţiei de traducători şi interpreţi şi a secţiei de limbi moderne aplicate.

În cadrul facultăţii activează două catedre:

  • Catedra Traducere, Interpretare şi Terminologie
  • Catedra Limbi Romanice, Limbi Germanice
Domeniul de formare profesională la ciclul I.
Facultatea limbi moderne şcolarizează studenţi pentru două domenii de studii de licenţă distincte:
  1. Limba și literatura engleză – limba B (italiana, spaniolă, germană, franceză);
  2. Limba și literatura franceză – limba B (engleză, italină, spaniolă, germană);
  3. Limba și literatura germană – limba B (engleză, italină, spaniolă, franceză)
  4. Limba engleză – limba B (italiana, spaniolă, germană, franceză);
  5. Limba franceză – limba B (engleză, italină, spaniolă, germană);
  6. Limba germană – limba B (engleză, italină, spaniolă, franceză).
Forma de învățămint: de zi – 3 ani.
Total credite: 180
 
Denumirea programului de masterat:
Masterat de cercetare: traducere specializată și tehnica documentării terminologice.
Masterat de profesionalizare: limbi moderne și ghidare turistică.
Titlul obținut: master în științe umanistice
Total credite: 120
Forma de invatamint: de zi – 2 ani.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Linie fierbinte

LINIA FIERBINTE USEM
pentru
sugestii, reclamații sau întrebări

022 509 122
info@usem.md

De unde ați aflat despre USEM?

Toate știrile

Știri

Adresați o întrebare