MDРУEN

Facultatea de Psihologie şi Asistenţă Socială

Facultatea de Psihologie şi Asistenţă Socială a fost creată în anul 2010.
Aici sunt pregătite cadre menite să activeze într-un mediu specific transformărilor sociale actuale atît pe plan naţional, cît şi pe plan internaţional la următoarele specialităţi:
1. Psihologie
2. Asistenţă Socială
 
Facultatea acordă atenţie deosebită implementării tehnologiilor educaţionale moderne, bazate pe
sporirea rolului studentului la însuşirea materialului curricular, pe utilizarea tehnologiilor moderne în predare/învăţare/evaluare; valorificarea laturei practice, colaborarea cu instituţiile, organizaţiile şi întreprinderile în vederea consolidării competenţei de pregătire profesională aplicată. Laboratoarele de calculatoare sînt dotate cu sisteme de calcul şi comunicaţii moderne prin implementarea software modern, sînt conectate la Internet de mare viteză.
Studenţii realizează instruirea practică în cadrul Centrelor de Consiliere şi Psihoterapie‚ în clinici‚ unităţi militare‚ organizaţii şi întreprinderi‚ penitenciare şi comisariate de poliţie etc. în baza contractelor de colaborare.
Misiunea facultăţii constă în formarea cadrelor în domeniul psihologiei şi asistenţei sociale, capabile să se implice în domeniul economico-social competitiv şi dinamic al Republicii Moldova prin instruirea viitorilor absolvenţi la standardele europene.
 
Facultatea de Psihologie şi Asistenţă Socială
Specialitatea:
  1. Psihologie (Studii doar la Frecvența de Zi);
  2. Asistență socială.
Masterat de profesionalizare:
  1. Psihologia educației;
  2. Psihologia muncii și organizațională;
  3. Psihologia clinică.

Linie fierbinte

LINIA FIERBINTE USEM
pentru
sugestii, reclamații sau întrebări

022 509 122
info@usem.md

De unde ați aflat despre USEM?

Toate știrile

Știri

Adresați o întrebare