MDРУEN

Course guides - Faculty of Economics

 
Ciclul I
Autor
-  Disciplina
Șargu Lilia
Cheptine Andrei
Chisili Serghei
Deliu Angela -  Analiza activității economico-financiare       
Sedlețchi Oleg
Slutu Nicolae
Lupu Constantin
Duhlicher Grigore

Duhlicher Grigore

Duhlicher Grigore
Dascaliuc Daniela
Șargu Lilia
Chisili Serghei
Deliu Angela
Dascaliuc Daniela
Grîu Maia
Grîu Maia
Șipitca Elena
Șipitca Elena
 
 
Ciclul II 
Titular
Disciplina
Cheptine Andrei
Gâlcă Constantin
Cheptine Andrei
Gâlcă Constantin
Lupu Constantin
Constantinovici Elena
Burbulea Rodica
Șargu Lilia
Duhlicher Grigore
Șargu Lilia
Lupu Constantin
Lupu Constantin
Duhlicher Grigore
Șargu Lilia
И.В. Толмачева
И.В. Толмачева
 
Lista notelor de curs editate de USEM, care pot fi accesate la Biblioteca USEM
Daniliuc Aliona
Diplomaţie economică şi negocierea de  afaceri
Diplomaţie economică şi negocierea de afaceri:
Note de curs / Aliona Daniliuc, Lilia Şargu;
resp. ed.: Adrian Langa;
Univ. de Studii Europene din Moldova – Chişinău:
Centrul editorial USEM, 2015 (Tipogr. „Adrilang”) - 141 p.
Gribincea A.
Gribincea C.
Organizarea Comerţului Exterior Gribincea A., Şargu L., Gribincea C., Suport didactic Organizarea Comerţului Exterior, ChiŞinău, USEM, 2016, 287 p., ISBN 978-9975-3116-9-4, 18,8 c.a
Șargu L. Frumusachi E. Organizarea activităţii vamale
Șargu L., Frumusachi E., teste,
Organizarea activităţii vamale, Chișinău, Editura Lira, 2017, 25 p., ISBN 978-9975-3001-8-6, 3,25 c.a.