MDРУEN

Acte normative și metologia de admitere

 
 
 
Acte - Ministerului de Educație al Republicii Moldova - Admiterea 2018:
 
2. Ordin nr. 485 din 18 aprilie 2018, privind REGULAMENTUL-CADRU privind organizarea admiterii în ciclul I – studii superioare de licență pentru anul universitar 2018 – 2019
 
 
 
5. Liceele din raioanele de est ale Republicii Moldova şi mun. Bender care studiază conform programelor de învățământ aprobate de Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova 
 
Acte - Universitatea de Studii Europene din Moldova - Admiterea 2018